Diferencijalna dijagnoza opsesivno-kompulzivnog poremećaja

Diferencijalno dijagnostički potrebno je razmotriti da li se radi o sumanutom ili psihotičnom poremećaju, različitim fobijama ili depresivnim poremećajima kao i o opsesivno-kompulzivnom tipu poremećaja osobnosti koji nije obilježen prisutnošću opsesije ili kompulzije već zaokupljenošću perfekcionizmom, redom i kontrolom koja se javlja u ranoj odrasloj dobi.Drugi psihički poremećaji koje treba imati u vidu su PTSP, hipohondrija, poremećaj sheme tijela, poremećaj hranjenja, parafilija, patološko kockanje, ovisnost ili zloporaba alkohola te različita neurološka stanja kao što je Tourettov sindrom i ostali tikovi te epilepsija sljepoočnog režnja, trauma i postencefalitičke komplikacije.