Dijagnostički kriteriji za opsesivno-kompulzivni poremećaj

Po klasifikaciji MKB-10 za konačnu dijagnozu OKP-a opsesivni simptomi ili kompulzivne radnje ili pak oboje, moraju biti prisutni najmanje dva tjedna te moraju biti izvor patnje ili biti ometajuće za bolesnikove aktivnosti. Opsesivni bi simptomi trebali imati ove karakteristike:misli ili impulsi moraju biti prepoznati kao vlastiti

mora postojati bar jedna misao ili radnja koja se, i unatoč otporu, ponavlja, iako mogu biti prisutne i druge misli kojima se pojedinac više ne opire

misao ili radnja koja se ponavlja ne smije sama po sebi biti ugodna (jednostavno oslobađanje od napetosti ili anksioznosti ne podrazumijeva se kao zadovoljstvo u ovome smislu)

misli, slike ili impulsi moraju biti neugodno ponavljajući