Higijena usne šupljine je izuzetno važna za zdravlje cjelokupnog organizma, a redovne posjete stomatologu važno je usvojiti kao zdrave navike još od malih nogu.

Iako klinički nalaz u našoj državi nije limitirajući faktor za upis, obavezni dentalnomedicinski pregled kod djece se provodi pred upis u školu, sa šest godina.

Ipak, zabrinjavajući je podatak kako prosječni KEP indeks (karijes, ekstrakcija, plomba) šestogodišnjaka u Bosni i Hercegovini iznosi 6,7, što znači da prosječan šestogodišnjak u Bosni i Hercegovini već ima šest pokvarenih zuba.

Poređenja radi, Velika Britanija, Danska i Njemačka imaju najniže vrijednosti KEP indeksa od svih zemalja EU-a (0,91) i idu prema nuli.

Sekundarna zbijenost zuba koja nastaje isključivo zbog preranog gubitka mliječnih zuba krivac je za čak 40 posto liječenih ortodontskih anomalija u našoj zemlji koje zahtijevaju dugotrajno i skupo specijalističko liječenje, dok u razvijenim zemljama Evropske unije ova anomalija gotovo ne postoji.

"Dokazano je da je KEP indeks povezan sa socijalnim statusom, a Bosna i Hercegovina nažalost stanjem oralnog zdravlja svojih građana i na ovaj način dokazuje da je država niskog životnog standarda, te da su neophodni kvalitetni preventivni programi koji bi obuhvatali bolju edukaciju roditelja o adekvatnom provođenju oralne higijene kod svoje djece, kao i podizanju svijesti o važnosti zdravih zuba, kako mliječnih, tako i stalnih, za cjelokupan organizam", za Klix.ba govori mr. sci. dr. Selma Porović, specijalista pedodont, koju smo posjetili u njenoj ordinaciji u područnoj ambulanti Podhrastovi.

          Na NajDoktor.ba pronađite najbolje stomatologe i zakažite termin ili pošaljite upit >>

Prva posjeta stomatologu i prije navršene prve godine života


Higijena usne šupljine i redovni odlasci stomatologu izuzetno su bitni, a zadatak roditelja je da djeci još od malih nogu usađuju zdrave navike brige o svom zdravlju.

Djeca sa zdravim zubima lakše žvaću hranu, brže i bolje govore, a i općenito su zdravija, zato što bolesti zuba i usne šupljine mogu djelovati kao žarišta (fokusi), te prouzrokovati bolesti i infekcije drugih organa.

Prva posjeta stomatologu treba se desiti prije navršene prve godine života i izuzetno je značajna. Djeca u tom periodu života uglavnom imaju potpuno zdrave mliječne zube i ova se posjeta uglavnom zakazuje kako bi se roditelji što bolje edukovali o tome kako sačuvati zdravlje zuba svoje djece.

Prilikom prve posjete stomatolog može detektovati i pojavu ranog dječijeg karijesa (karijes bočice) i uputiti roditelja kako da pomogne u zaustavljanju njegovog napredovanja, pošto ga je moguće u ranoj fazi zaustaviti udruženim djelovanjem stomatologa i roditelja. Nakon toga slijede redovne šestomjesečne kontrole i uz preventivne mjere roditelja i stomatologa, a zdravi zubi bi trebali biti logičan slijed.

Kako izbjeći strah i traumatična iskustva

"Najveća, a nažalost i najčešća greška je kada je prva posjeta stomatološkoj ordinaciji praćena zuboboljom", navodi dr. Porović i pojašnjava kako se u takvoj situaciji djetetu mora pružiti hitna pomoć, te se ne može izdvojiti vrijeme da se dijete navikne na stomatologa i ordinaciju.

Takva iskustva su djeci veoma neugodna i ostaju u ružnom sjećanju, te nastaje traumatično iskustvo koje, kada odrastu, stvara otpor i strah od stomatologa.

"Roditelji itekako mogu pomoći u pripremi djeteta za saradnju sa stomatologom. Važno je djeci o stomatologu govoriti u pozitivnom svjetlu, ne spominjati vlastita ružna iskustva, termin 'bol', pitati ga 'je li te boljelo?' ili govoriti 'neće te boljeti', zato što se na taj način sugerira djetetu da treba očekivati neku vrstu boli, a to momentalno stvara otpor", savjetuje dr. Porović.

Selma Porović je završila Gimnaziju "Meša Selimović" u Tuzli i vanredno srednju zubotehničku školu u Sarajevu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet. Od 2009. godine zaposlena je u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Centar. Magistrirala je 2014. godine iz oblasti preventivne i dječije stomatologije, nakon čega je je uslijedio doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Porović je ove godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stekla zvanje specijalistice preventivne i dječije stomatologije.

Od septembra ove godine Selma Porović je sekretarka i međunarodna predavačica Ian Donald škole, ogranka za BIH, koja krajem oktobra organizuje simpozij koji će okupiti eminentna imena iz oblasti ginekologije iz BiH i regije.

Porović će na simpoziju govoriti o ranom normalnom i abnormalnom razvoju fetalnog lica, čime se bavi u okviru doktorske disertacije.

 

(klix.ba)