Povodom obilježavanja Evropske sedmice testiranja na HIV i hepatitis Centar za dobrovoljno, povjerljivo, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje (DPST) Klinike za infekivne bolesti KCUS organizira od 18. do 25. novembra 2016. godine cjelodnevno besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis u terminu od 08:00 do 20:00 sati, saopćeno je iz KCUS.

Evropska sedmica testiranja na HIV je inicijativa koju je 2013. pokrenula organizacija "HIV in Europe" kako bi se pomoglo da što više ljudi saznaju svoj HIV status. U ovoj, četvrtoj godini postojanja, po drugi put u inicijativu je uključeno i testiranje na hepatitis.

Slogan ovogodišnje kampanje je: Testiranje. Tretman. Prevencija. (Test.Treat.Prevent).

Evropska sedmica testiranja na HIV i hepatitis nudi partnerima širom Evrope mogućnost da se ujedine kako bi se podigla svijest o koristi i prednostima testiranja na HIV i hepatitis u populacijama koje su pod rizikom.

U 2015. godini, više od 700 organizacija iz 56 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu i DPST centar Klinike za infektivne bolesti KCUS učestvovalo je u sedmici testiranja, uključujući i više hiljada osoba koje znaju svoj HIV i hepatits status.

Pravovremeno testiranje omogućava ranu dijagnozu, uspješnije liječenje i smanjuje rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija te pomaže u sprečavanju prenosa HIV-a i hepatitisa.

Šta je DPST centar

DPST centar je medicinska ustanova za dobrovoljno i povjerljivo testiranje i savjetovanje na HIV. U BiH postoji 21 DPST centar koji se nalaze u klinikama i odjelima za infektivne bolesti, institutima za javno zdravstvo u glavnim gradovima kantona. HIV testiranje i savjetovanje obavlja visoko-educirano osoblje, koje je obavilo više treninga za pružanje usluga pred-test savjetovanja, testiranja i post-test savjetovanja. Svi DPST centri u BiH obavezni su poštovati državni protokol o dobrovoljnom i povjerljivom savjetovanju i testiranju na HIV.

NajDoktor.ba