Što su elektrofiziološko ispitivanje i kateterska ablacija?

Elektrofiziološko ispitivanjeElektrofiziološko ispitivanje je invazivna pretraga (slična kateterizaciji srca), kod koje se u lokalnoj anesteziji kroz venu u preponi ulazi sa sondama (kateterima) u srce i na određenim tipičnim mjestima snima EKG u samom srcu. To je ponekad od velike važnosti kako bi se postavila tačna dijagnoza (postoje aritmije kod kojih je to moguće učiniti jedino na taj način) i precizno opisao električni sistem srca i njegove eventualne smetnje. Tokom postupka moguće je izazvati i prekinuti aritmiju koju bolesnik tada prepoznaje kao svoj problem.Radi se o ekstremno sigurnom zahvatu s izuzetno rijetkim komplikacijama. Danas je ova pretraga u većini slučajeva povezana i s terapijskom intervencijom tokom istog postupka, a koja se zove kateterska ablacija.Kateterska ablacijaKateterska ablacija je invazivno nehirurško liječenje aritmije koje se koristi u liječenju najvećim dijelom supraventrikulskih aritmija (one koje glavni uzrok imaju u pretklijetkama) i, rjeđe, ventrikulskih aritmija. Istim postupkom kao kod elektrofiziološkog ispitivanja, u lokalnoj anesteziji, ljekar uvodi posebnu sondu u srce i traži mjesto koje je uzrok aritmije (kod pogodnih supraventrikulskih aritmija radi se o "zločestom" snopiću ili čvoriću na određenom mjestu u srcu), orijentirajući se pomoću rentgenske slike i elektrokardiografskog zapisa koji dobija s vrha sonde. Kada pronađe pravo mjesto, pomoću radiofrekventne energije zagrijava vrh ovog katetera i na taj način namjerno stvara maleno i definirano oštećenje tog dijela mišića (obično veličine 1-2 mm), čime se prekida provođenje kroz snopić ili uništava aktivnost čvorića koji su uzrok aritmije.Kod dobro odabranih pacijenta, ovo je danas metoda izbora u liječenju, jer može značiti izlječenje, tj. potpuni prestanak aritmije zauvijek, bez potrebe za daljnjim uzimanjem lijekova. Tipični primjeri aritmija koje je moguće izvrsno liječiti na ovaj način su tzv. WPW sindrom ili AV nodalna kružna tahikardija. U novije se vrijeme ova metoda koristi i za liječenje odabranih bolesnika s fibrilacijom atrija.Kateterska ablacija je vrlo siguran zahvat, s visokom uspješnošću i ekstremno rijetkim komplikacijama. Tipično traje 1-2 sata, a bolesnik može biti otpušten iz bolnice već istog ili idućeg dana.