Učestalost erekcijske disunkcije

Erekcijska disfunkcija je vrlo često stanje. Polovica muškaraca starijih od 40 godina ima više ili manje izražene tegobe.Učestalost erekcijske disfunkcije se naglo povećava sa starenjem populacije posebno u Europi i Sjevernoj Americi. U Europi danas boluje oko 40 milijuna muškaraca, a do 2025. taj će se broj udvostručiti.Procjenjuje se da od erekcijske disfunkcije pati 152 milijuna muškaraca diljem svijeta, te da bi do 2025. na svijetu moglo biti 322 milijuna muškaraca koji pate zbog erekcijske disfunkcije.Unatoč činjenici da je problem vrlo raširen, medijski dobro prezentiran i praćen i da je efeikasnost liječenja i sigurnost tretmana sve bolja još uvijek manji broj muškaraca traži savjet i pomoć, a od toga broja samo je petina podvrgnuta liječenju.Sama bolest uvijek pogađa najmanje dvoje ... bolesnika i njegovu partnerica, a vrlo često posljedice osjeća cijela obitelj i okolina.