Dijagnoza GERB-a

Pretrage s barijevim kontrastomKontrastni radiološki test jednostavan je i prilično ugodan za pacijenta. Njime se prikazuje anatomija, otkriva vrijed (ulkus), striktura i tumor, te potvrđuje postojanje klizne hernije (hiatus hernia).Radiološke pretrage obično ne prikazuju promjene na jednjaku uzrokovane običnim ezofagitisom. Refluks barija može se vidjeti, ali to je gruba pretraga koja uvelike ovisi o tehnici radiologa. S druge strane, kineradiografija gutanja barija može pokazati poremećaje pokretljivosti.Endoskopska dijagnozaPremda neugodnija i s više komplikacija od pretrage barijem, endoskopija se češće upotrebljava zato što daje više informacija. Rezultati u većine pacijenata s GERB-om mogu biti normalni, ali će otkriti postojanje ezofagitisa i drugih komplikacija (striktura, vrijed i Barrettov jednjak). Endoskopija razlikuje GERB od tumora te omogućuje biopsiju sluznice.Gastroezofagealna scintigrafijaNakon što se pacijentu ubrizga sumporni koloid označen izotopom 99mTc, gama-kamera mjeri njegov refluks iz želuca u jednjak. Ova se tehnika ne upotrebljava za kliničke pretrage jer je razmjerno slabo osjetljiva i rijetko dostupna.Ezofagealna manometrijaOvom se pretragom utvrđuje tlak donjeg sfinktera jednjaka, koji je kod GERB-a smanjen. Manometrijom se također utvrđuje peristaltička aktivnost jednjaka. Tehnika nije naročito pogodna za potvrđivanje dijagnoze refluksa jer se smanjeni tlak u donjem sfinkteru jednjaka također može naći i u zdravoj populaciji. Manometrija pomaže u isključivanju drugih bolesti jednjaka (npr. ahalazije, difuznog spazma jednjaka ili sistemne skleroze) te odabiru odgovarajućih slučajeva za antirefluksni kirurški zahvat.24-satno praćenje pH-vrijednostiMjerenje intraluminalne ezofagealne kiseline najosjetljiviji je test refluksa. Nešto kiseline vraća se u jednjak i kod zdravih osoba.Refluks se smatra patološkim kad je vrijednost pH manja od 4 u trajanju više od 5 posto vremena. Nadzorom pH-vrijednosti tijekom 24 sata pronalazi se i mala skupina osoba s tipičnim simptomima refluksa ali s malom nepatološkom izloženošću kiselini. To bi moglo kod tih pacijenata ukazivati na preosjetljivost jednjaka na kiselinu. Prije ili u tijeku praćenja pH-vrijednosti mora se provesti i manometrijska pretraga kako bi se osiguralo postavljanje sonde 5 cm iznad donjeg sfinktera jednjaka. Praćenje pH-vrijednosti u razdoblju kraćem od 24 sata će umanjiti osjetljivost pretrage. Ovu se pretragu ne mora provesti u slučajevima s tipičnom kliničkom slikom, ali je od osnovne važnosti za postavljanje dijagnoze kad postoji bilo kakva sumnja, odnosno prije izvođenja kirurškog zahvata.Ezofagealna perfuzijaBernsteinov test uključuje perfuziju solne kiseline od 0,1 mol/l u jednjak kroz uvučenu cijev kako bi se unutar 10-20 minuta izazvali pacijentovi simptomi. Ako se pacijentu izazovu simptomi perfuzijom kiselinom, a ne izazovu kontrolnom perfuzijom slanom vodom, dijagnoza će vjerojatno biti GERB.