Dijagnosticiranje hipertenzije

Krvni tlak se mjeri pomoću tlakomjera. Prvi, ili gornji broj, mjeri tlak u arterijama kad vaše srce kuca (sistolički tlak). Drugi, ili donji broj, mjeri tlak u arterijama između otkucaja (dijastolički tlak).Izmjerene vrijednosti krvnog tlaka mogu se razvrstati u četiri opće kategorije:Normalni krvni tlak - Krvni tlak je normalan ako je ispod 120/80 mm Hg. Međutim, neki liječnici preporučuju ciljanu vrijednost od 115/75 mm Hg. Kad se krvni tlak povisi iznad 115/75 mm Hg, rizik od kardiovaskularne bolesti počinje rasti.

Predhipertenzija - Kod predhipertenzije sistolički tlak varira između 120 i 139 mm Hg ili dijastolički tlak varira između 80 i 89 mm Hg. Predhipertenzija se s vremenom pogoršava.

Hipertenzija 1. stupnja - Kod hipertenzije 1. stupnja sistolički tlak je između 140 i 159 mm Hg, a dijastolički tlak između 90 i 99 mm Hg.

Hipertenzija 2. stupnja - Hipertenzija 2. stupnja je mnogo teža hipertenzija kod koje je sistolički tlak 160 mm Hg i više ili je dijastolički tlak 100 mm Hg ili više.

Obje vrijednosti očitane za krvni tlak su važne. No nakon što navršite 50 godina, vrijednost sistoličkog tlaka je još važnija. Izolirana sistolička hipertenzija (ISH), kada je dijastolički tlak normalan, ali je sistolički tlak povišen, najčešći je tip povišenog krvnog tlaka u osoba starijih od 50 godina.Prije nego vam postavi dijagnozu povišenog krvnog tlaka, liječnik će vjerojatno mjeriti tlak u par navrata. Razlog tome je da krvni tlak obično varira tijekom dana, a ponekad i tijekom pregleda kod liječnika. To stanje zove se hipertenzija bijelog ogrtača. Liječnik može zatražiti da bilježite krvni tlak kod kuće i na poslu kako bi prikupio dodatne informacije.Ako imate bilo koji oblik povišenog krvnog tlaka, liječnik će vam preporučiti rutinske pretrage kao što su pretraga mokraće, krvne pretrage te elektrokardiogram - pretraga kojom se mjeri električna aktivnost srca. Liječnik može zatražiti i druge pretrage kao što je kontrola kolesterola kako bi provjerio postoje li znakovi bolesti srca.Mjerenje krvnog tlaka kod kućeVažan način provjere učinkovitosti terapije za povišeni krvni tlak ili za dijagnosticiranje pogoršanja povišenog krvnog tlaka je kontrola krvnog tlaka kod kuće. Zamolite vašeg liječnika da vam objasni kako tlak mjeriti kod kuće.