Što je menoragija?

Menoragija je najčešći tip abnormalnog materničnog krvarenja kojeg karakterizira produljeno i obilno menstrualno krvarenje. U nekim slučajevima krvarenje može biti tako teško i uporno da ometa svakodnevne aktivnosti.Ostale vrste abnormalnog materničnog krvarenja, također znane kao disfunkcionalno krvarenje iz maternice su:Polimenoreja - prečeste menstruacije

Oligomenoreja - poremećaj ritma 28-dnevnog ciklusa, kada je razmak između dvije menstruacije produljen i traje dulje od 35 dana

Metroragija - krvarenje nepovezano s menstruacijom, do kojeg dolazi u nepravilnim razmacima između menstruacija

Postmenopauzalno krvarenje - bilo koje krvarenje koje se javlja više od godinu dana nakon posljednje uredne menstruacije

Preobilno menstrualno krvarenje u nekom razdoblju svog života iskusi čak 52 posto žena, ali uobičajeno je procijenjivati kako od menoragije boluje 9 do 14 posto žena.Većina tih žena je slabokrvno, a obilne menstruacije su uzrok više od polovice svih histerektomija (kirurško uklanjanje maternice).