Anatomska građa zuba

Zubi se sastoje od vidljive krune i nevidljivog korijena. Vidljivi dio sačinjavaju tri karakteristične strukture; caklina, dentin i pulpa.Nevidljivi dio zuba (korijen) sačinjavaju cement, dentin i pulpa. Kod zdravog zuba cement od vanjskih utjecaja štite alveolarna kost i zubno meso.Svaki zub ima korijen, koji je umetnut u kost čeljusti. Kost je prekrivena mekim tkivom desni, koje se ponaša kao okovratnik oko vrata zuba.Gingivna recesijaKod gingivne recesije zubno meso se povlači u smjeru korijena, a cement i dentin su izloženi vanjskim utjecajima.