Liječenje raka gušterače

Kao i kod većine karcinoma, rano otkrivanje raka gušterače je ključno. Stopa preživljavanja je najviša u bolesnika čiji su tumori vrlo mali, manji od 3 cm.Oko 80 do 90 posto karcinoma gušterače je u trenutku postavljanja dijagnoze kirurški neresektabilno, zbog metastaza ili prodora u glavne krvne žile.Ovisno o lokalizaciji tumora postupak izbora je najčešće kirurški zahvat znan kao Whippleova operacija (pankreatikodudenektomija).Postoperativna kemoterapija sa ili bez zračenja najčešće se provodi nakon operacije kako bi se dodatno uništile stanice raka. U liječenju raka gušterače uz kemoterapiju primjenjuju se i ciljani biološki lijekovi.Svakako treba spomenuti i eksperimentalno cjepivo protiv raka gušterače, koje se trenutno testira u kliničkim ispitivanjima. Naime cjepivo protiv raka gušterače aktivira imuni sustav, čije stanice napadaju stanice raka u gušterači te po cijelom tijelu.Potporno liječenje ublažava simptome raka gušterače kod neoperabilnih bolesnika, a cilj mu je poboljšanje općeg stanja i svakodnevnog funkcioniranja bolesnika.