Dijagnosticiranje raka jednjaka

U bolesnika kod kojih postoji sumnja na rak jednjaka treba učiniti endoskopiju s citologijom i biopsijom. Iako pasaža jednjaka barijevom kašom može uputiti na opstruktivnu leziju, endoskopija je potrebna zbog biopsije i postavljanja patohistološke dijagnoze.U bolesnika u kojih je otkriven rak jednjaka treba učiniti CT toraksa i abdomena radi utvrđivanja proširenosti tumora.Ukoliko se ne utvrde metastaze, treba učiniti endoskopski ultrazvuk radi određivanja dubine prodora tumora i zahvaćenosti regionalnih limfnih čvorova.Jednako tako, treba učiniti osnovne pretrage krvi, uključujući KKS, elektrolite i parametre jetrene funkcije.