Što je reproduktivno zdravlje?

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim područjima vezanim uz reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života.Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i siguran spolni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Što znači da muškaraci i žene imaju pravo da budu informirani, te da imaju pristup sigurnim, učinkovitim, dostupnim i prihvatljivim metodama regulacije plodnosti po svom izboru, kao i pravo na pristup odgovarajućim službama zdravstvene skrbi, koje će omogućiti ženama da imaju sigurnu trudnoću i porod, a parovima najbolje šanse za zdravo dijete.Naravno, reproduktivno zdravlje odnosi se i na bolesti, poremećaje i stanja koja utječu na funkcioniranje muškog i ženskog reproduktivnog sustava u svim fazama života. Poremećaji reprodukcije uključuju urođene mane, razvojne poremećaje, nisku porođajnu težinu, prijevremeni porod, smanjene plodnosti, impotenciju, poremećaje menstrualnog ciklusa i dr.Inače, problemi reproduktivnog zdravlja ostaju vodeći uzrok bolesti i smrti kod žena fertilne dobi diljem svijeta. Siromašne žene, pesebice one koje žive u zemljama u razvoju, izložene su nesrazmjernom velikom riziku od neželjenih trudnoća, maternalne smrtnosti, spolno prenosivih bolesti uključujući i AIDS, spolnog nasilja i prisile, te drugih problema povezanih s reproduktivnim sustavom i seksualnim ponašanjem.Također, treba spomenuti da su istraživanja pokazala da izloženost zagađivačima iz okoliša može predstavljati najveću prijetnju za reproduktivno zdravlje neke osobe. Poznato je da je izloženost olovu povezana sa smanjenom plodnošću muškaraca i žena, dok je izloženost živi povezana s urođenim manama i neurološkim poremećajima. Jednako tako, sve je više dokaza da kemikalije mogu poremetiti hormonsku aktivnost kako u životinja, tako i u ljudi, što u konačnici može utjecati na plodnost, trudnoću i druge aspekte reprodukcije.