Što su seksualni poremećaji i poremećaj spolnog identiteta?

Parafilije, seksualni poremećaji i poremećaj spolnog identiteta ubrajaju se u psihoseksualne smetnje.Seksualne smetnje obilježene su poremećajem spolne želje i psihofiziološkim promjenama koje obilježavaju ciklus spolnog odgovora te mogu uzrokovati značajne smetnje i međuljudske teškoće.Bilo koji oblik ovog poremećaja može se pojaviti sam ili u kombinaciji s više seksualnih smetnji, može biti stečen nakon perioda normalnog seksualnog funkcioniranja ili može biti primaran odnosno javiti se od početka seksualnog funkcioniranja. Također može biti i simptomatski zbog bioloških problema ili intrapsihičkih, intepersonalnih (psihogenih).Na seksualno funkcioniranje može utjecati stres bilo koje vrste te emocionalni poremećaji, koji može biti generalizirani, dakle neograničen na određene oblike podražaja, okolnosti ili partnera, te situacijski koji se javlja na određene oblike podražaja, okolnosti ili određene partnere.Malo je sustavnih epidemioloških podataka koji se odnose na prevalenciju različitih seksualnih smetnji. Osim toga klinička prosudba o prisutnosti seksualne smetnje treba uzeti u obzir etničku, kulturološku, religijsku i socijalnu pripadnost osobe koja može utjecati na spolnu želju.