Prikaz shizofrenog bolesnika

Primjer koji prikazuje kognitivni kapacitet akutno shizofrenog bolesnika:Bolesnik N.N. bio je visoko obrazovani shizofreni bolesnik, koji je imao slušne halucinacije, imao je osjećaj, da je šef protiv njega i da ga hoće uništiti, jer se boji, da će on postati šef, jer je pametniji. Satima je trpio, jer je "tražio način, kako da se spasi od šefa, koji ga progoni. Unatoč tome je uporno radio na konstrukcijama važnog mosta. U obitelji su smatrali, da su mu kognitivne funkcije poremećene, "jer je razgovarao sam sa sobom, čuli su ga kako se svađa "sam sa sobom", a on se "svađao sa svojim šefom, koji ga je napadao i vrijeđao, a ponekad mu je krao njegove misli i kvario mu nacrte". Nakon što je popio lijek, radio bi po nekoliko sati. Povremeno je u razgovoru sa suprugom bio "sasvim sređen". Nakon nekoliko tjedana upornog rada, ali i haluciniranja, predao je projekt mosta, i dobio nagradu za idejno rješenje projekta.Taj i brojni drugi primjeri ukazuju, da su u vremenu kada je pažnja uredna, moguće i uredne pa i visoko kvalitetne kognitivne funkcije shizofrenog bolesnika i često održan tenacitet. No međutim, ti su bolesnici vrlo često dezorganizirani, pa je uradak insuficijentan. Opravdano je govoriti o distorziji njihove pažnje i uratka. Ti bolesnici obično dobro reagiraju na psihofarmake, ali obično slabo surađuju u redovitom uzimanju lijekova.