Što je shizofrenija?

U shizofreniji svi normalni mentalni procesi - osjećaji, opažanje, govor, emocije, osobni odnosi - izgledaju sasvim poremećeni (čudni). Osobe s tom bolešću izgubile su dodir s realnim svijetom. One čuju glasove kojih nema, govore jezik koji ne postoji, smiju se bez ikakva razloga, ili sjede nepomični satima. Ukupna je ljudska osobnost iščezla, a psihološka i socijalna tvorba svakodnevnog života je razdrobljena često do neprepoznatljivih čestica.