Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, 1. decembar, KCUS organizirao je danas akciju i stanovništvu omogućio besplatno savjetovanje i testiranje.

Šefica Odjela za HIV/AIDS Klinike za infektivne bolesti KCUS-a prim. dr. Vesna Hadžiosmanović kazala je u izjavi za NajDoktor.ba da su u ovoj godini na toj klinici detektirali 13 novoregistriranih HIV slučajeva, a zabrinjavajućim smatra što je dobna skupina mnogo pomjerena. 

"Ono što je meni zabrinjavajuće jeste da je od 13 novoinficiranih u ovoj godini šestero koji pripadaju skupini od 21 do 25 godina. Naš izlazak iz zdravstvenih institucija način je da se mladi educiraju, savjetuju i testiraju“, kazala je primarijus Hadžiosmanović.   

AIDS je terminalna faza hronične infekcije koje je izazvana virusom HIV-a, a životni vijek HIV inficirane osobe, ako se detektira na vrijeme, ne razlikuje se od HIV neinficirane. 

Testiranje je jedini način otkrivanja i dijagnosticiranja infekcije HIV-om. Omogućava rano otkrivanje infekcije i uspješnije liječenje te pomaže u sprečavanju  širenja HIV-a. Pravovremeno otkrivanje i liječenje infekcije HIV-om važno je zbog što boljeg ishoda po zdravlje pojedinca, društva u cjelini i zdravstveni sistem.

"Imperativ za javno zdravstvo je HIV inficiranu osobu detektovati u ranoj fazi bolesti, što ima trostruki značaj prije svega za inficiranu osobu jer se odmah po postavljanju dijagnoze inficiranoj osobi uključi antiretroviralna terapija", precizirala je.

Prema njenim riječima sa pravovremenom terapijom životni vijek HIV inficirane osobe ne razlikuje se od životnog vijeka neinficirane osobe. Mogu doživjeti duboku starost i proživjeti kvalitetan život.

"Dovoljan je primjer da HIV inficirana majka, koja prima terapiju, rađa HIV neinficiranu bebu. Imali smo takva tri primjera u našoj klinici. Ove godine također imamo trudnu HIV inficiranu majku, naredne godine očekujemo porod i isti ishod kao i u ranijim slučajevima“, naglasila je.        

Šefica Odjela za HIV/AIDS KCUS ističe da je dominantan način prijenosa HIV-a u BiH seksualni odnos.

"U BiH dominantan način transmisije HIV–a jeste seksualna transmisija, a u posljednje dvije godine dominantna je homoseksualna transmisija, statistički gledano zabilježeno je 44 posto slučajeva homoseksualne transmisije, a 43 posto u heteroseksualnoj populaciji", ističe Hadžiosmanović.

Inače tokom ove godine registrirana su 24 nova slučaja zaraze HIV-om u BiH, od kojih 13 u Federaciji BiH i 11 u Republici Srpskoj, od čega su 23 slučaja muškarci.

Zahvaljujući sinergiji lokalnog vizionarstva, liderstva, kvalitetne državne strategije, programa i njegove uspješne implementacije, te finansijskoj potpori Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) (u periodu 2006. - 2016.) u BiH se HIV infekcija zasad drži pod nadzorom.

Međutim, BiH od 2016. više ne spada u kategoriju država koje mogu aplicirati za garantove GFATM, te je na domaćim vlastima i institucijama odgovornost da mobiliziraju novac i implementiraju ključne aktivnosti identificirane Planom tranzicije za nastavak prevencije, liječenja i njege HIV/AIDS-a u BiH za period 2015 - 2017 da bi niska stopa novih HIV infekcija bila zadržana na dosadašnjem nivou.

NajDoktor.ba