Svjetska sedmica dojenja je jedna od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a cilj joj je da podrži i ohrabri dojenje i doprinese zdravlju dojenčadi i male djece. Svake godine Sedmica dojenja je posvećena određenoj temi, a tema sedmice dojenja 2016. godine je: "Dojenje – ključ održivog razvoja".

Ovogodišnjom kampanjom se nastoji podići svijest o vezi između dojenja i Ciljeva održivog razvoja, na čije su se ispunjenje obavezali svjetski lideri u 2015. godini. Ciljevi su usmjereni na smanjenje siromaštva, zaštitu planete i osiguranje napretka.

Temelj razvoja djeteta i zemlje

Povodom Sedmice dojenja Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF dali su zajedničku izjavu, koju prenosimo u cjelosti: 

Dojenje je jedan od najefikasnijih i finansijski najefektivnijih načina da se sačuvaju i unaprijede dječiji životi i na pružanju zdravstvene dobrobiti za dojenčad i majke. Jasno je da je dojenje ne samo kamen temeljac razvoja djeteta nego i razvoja zemlje. Potpora dojenja je jedna od najboljih investicija koju zemlja može napraviti za dobrobit svojih građana i njihove dugoročne snage. U zemljama sa niskim srednjim i visokim dohotkom, dobrobiti za pojedince, porodice i društvo uključuju smanjenje smrtnosti djece, poboljšanje zdravlja majke i djeteta, unapređenje obrazovanja i povećanje produktivnosti.

Investiranje u dojenje jedna je od najpametnijih investicija koju zemlja može da napravi za dobrobit građana. Dobrobiti uključuju zaustavljanje preventabilnih dječijih oboljenja, unapređenje zdravlja majki i djece, unapređenje obrazovnih postignuća i povećanje produktivnosti.

Nedavno su u Lancetu objavljeni argumenti koji ukazuju na vezu između investiranja u dojenje i postizanja Ciljeva održivog razvoja.

Ne opterećuje budžet domaćinstva

Prvi cilj održivog razvoja se odnosi na suzbijanje siromaštva. Dojenje je prirodan i jeftin način ishrane beba i djece. Svakome je dostupno, i za razliku od vještačke hrane, ne opterećuje budžet domaćinstva. Dakle, dojenje doprinosi smanjenju siromaštva.

Dojenje je najvažniji ključ za postizanje drugog i trećeg Cilja održivog razvoja koji uključuju okončavanje gladi, unapređenje ishrane i promoviranje zdravlja i dobrobiti.

Dojenje je jedan od ključeva za smanjenje smrtnosti dojenčadi ispod 5 godina. Povećanje stopa dojenja do ciljanih nivoa bi moglo svake godine spasiti živote 820.000 hiljada djece dobi ispod 5 godine od kojih je najveći broj djece mlađe od 6 mjeseci. Ovo predstavlja oko 13% ukupne smrtnosti djece ispod pet godina starosti.

Cilj broj 3: dobro zdravlje i dobrobit – dojenje značajno unapređuje zdravlje, razvoj i preživljavanje dojenčadi i djece. Također, dojenje doprinosi i zdravlju majke i kratkoročno i dugoročno. Dojenje dugoročno unapređuje zdravlje, smanjuje rizik od razvoja nezaraznih bolesti uključujući astmu i gojaznost u djetinjstvu.

Dojenje može smanjiti šansu od razvoja dijabetesa i bolesti srca kasnije u životu. Duže dojenje štiti zdravlje majke, pomažući da se smanji rizik od karcinoma dojke i jajnika.

Cilj 4: kvalitetno obrazovanje. Dojenje i adekvatna nadohrana su osnove spremnosti za učenje. Dojenje i kvalitetna nadohrana značajno doprinose mentalnom i kognitivnom razvoju i tako promoviraju učenje. Dojenje može pomoći da se pospješi ostvarenje cilja 4, koji uključuje inkluzivno učenje i edukaciju te cjeloživotno učenje. Ovo je cilj i ranog razvoja djeteta koji je na ovaj način identificiran kao ključni za sveukupni održivi razvoj. Dojenje je esencijalni dio zdravog ranog djetinjstva jer pomaže i fizički i kognitivni razvoj. Povezano je sa višom kognitivnom sposobnošću, višim koeficijentom inteligencije, boljim učenjem, a sve to se može prevesti u povećanu produktivnost i zaradu kasnije u životu.

Zaštita materinstva na poslu

Osmi cilj se odnosi na pristojan posao i ekonomski rast. Žene koje doje, koje su podržane od strane svojih poslodavaca su produktivnije i lojalnije. Zaštita materinstva i druge politike vezane za radno mjesto mogu pomoći ženi da kombinuje dojenje i ostale poslove i radno mjesto. Pristojni poslovi bi trebali da se prilagode potrebama žena koje doje, posebno potrebama onih koje su u nepovoljnoj situaciji.

Ovi ciljevi vezani za zdravlje i učenje pomažu postizanju ostalih ciljeva. Uključujući ciljeve 1, 8 i 10, koji se odnose na smanjenje siromaštva, promoviranje ekonomskog rasta i smanjenje nejednakosti. Dojenje je finansijski efektivan način da se poveća ljudski kapital i stimuliše ekonomski rast. Troškovi niže kognitivne sposobnosti vezani sa nedojenjem iznose 300 milona dolara, što je 0,49% globalnog nacionanog prihoda.

Zdravstvene dobrobiti povezane sa optimalnim dojenjem bi mogle spasiti bilione dolara troškova za zdravstvenu njegu svake godine smanjenjem prijema u bolnicu zbog zaraznih oboljenja.

Cilj pet se odnosi na jednakost polova. Dojenje je pravo žena, i društvo bi trebalo da ih podržava. Iskustvo dojenja može biti zadovoljavajuće i osnažujuće za majku jer je pod njenom kontrolom bebina ishrana.

Dojenje ima ulogu i u postizanju jednakosti polova. Na primjer, isključivo dojenje može pomoći ženama da odgode naredne trudnoće, te ih osnažiti da prakticiraju reproduktivnu autonomiju, posebno u zemljama i zajednicama u kojima žene imaju ograničen pristup kvalitetnim informacijama o kontracepciji i njezi. S druge strane, to može povećati sposobnost žena i djevojaka da se vrate u školu i na posao izvan kuće i bolju podršku svoje obitelji.

Dokaz da dojenje donosi koristi za žene, djecu, kao i zajednicu i društvo, nikada nije bio jači – ali stope dojenja u posljednjih 20 godina stagniraju. Mnogo djece propušta ovaj ogromni poticaj za njihovo zdravlje i dobrobit. Žene ne dobivaju dovoljno informacija i podršku koja im je potrebna kako bi uspješno dojile.

Promotivna kampanja u Sarajevu

Mi možemo napraviti brži napredak prema svim našim razvojnim ciljevima boljim promoviranjem, zaštitom i podrškom dojenja. Sada, kada Vlade diljem svijeta razvijaju proračune i akcione planove za postizanje Ciljeva održivog razvoja, dojenje mora biti politički i programski prioritet i prioritet javne potrošnje. Veća politička opredjeljenost zajedno sa praktičnim djelovanjem mogu učiniti dojenje dijelom zdravog početka života svakog djeteta, učiniti društvo zdravijim, pravednijim i na taj način budućnost održivijom.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, sektor javnog zdravstva i nevladin sektor provodi kampanju obilježavanja Sedmice dojenja. Tako će se, u organizaciji Udruženja za unapređenje dojenja IBFAN, Zavoda za javno zdravstvo KS i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, 05. oktobra 2016. ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, u terminu od 12 do 14 sati održati akcija podjele promotivnih materijala građanima. 

Bioaktivni sastojci koje majčino mlijeko sadrži toliko su jedinstveni, da ih čovjek ne može ni kopirati niti umjetno stvoriti.

NajDoktor.ba