Nepravilno držanje, zatim nepravilni položaji pri sjedenju i obavljanju različitih poslova su uzročnici mnogih problema sa kičmenim stubom. Nepravilno sjedenje prilikom dugotrajnog rada za kompjuterom je pored donjeg dijela kičme počelo da uništava i sam gornji, vratni predio, a čini se da će upotreba mobilnih telefona i tableta dovršiti posao.

Naime, sve češći su slučajevi teških oštećenja gornjeg dijela kičmenog stuba, koji se na kraju moraju rješavati hirurškim putem.

Zamislite da vam neko naredi da svakoga dana po nekoliko sati nosite oko vrata obješen džak od 30 kilograma. Ne brinite, ne mora niko to da vam naredi, vi to već radite sami sebi.Svako vaše spuštanje pogleda na mobilni ili pametni telefon u vašoj ruci je upravo jednako količini sile kao da vučete šest krcatih kesa iz supermarketa. Prosječna ljudska glava teška je između 4,5 i 5,5 kilograma.Svako saginjanje glave naprijed stavlja vaš vrat, odnosno njegove pršljenove, pod opterećenje dodatno pojačano silom teže.

"Što se vaša glava više spušta ka naprijed, kako biste vi bolje pročitali ili otkucali poruku, tako vaša kičma trpi sve jači pritisak. Vremenom, pršljenovi se troše, pa može doći do naprsnuća, degeneracije, a vrlo vjerovatno i potrebe za operacijom", poručuje njujorški hirurg KennethK. Hansraj u svom članku objavljenom u stručnom časopisu "Surgical".

„Radi se o tome da moderni čovjek zahvaljujući mobilnim telefonima i tabletima u prosjeku dnevno provede 2 do 4 sata u položaju sa pognutom glavom naprijed, što je i više nego alarmantan podatak“.

Prema njegovim riječima, držanje glave u položaju u kome gledamo prema dole, na vrat stvara pritisak od skoro 30 kilograma, što slikovito možemo opisati kao stanje u kome nam za vratom sjedi 8-godišnje dijete.Zbog toga je Dr. Hansraj napravio posebnu brošuru koja prikazuje položaje glave nagnute pod različitim uglovima, od 0 do 60 stepeni, povezanim sa odgovarajućim opterećenjem izraženim u kilogramima.

„Jednostavno, ono što moramo shvatiti što je moguće prije, i što moramo preporučiti svim ljudima iz svoga okruženja, je to da se radi o ozbiljnom problemu, te se svim silama treba truditi da se zadrži ispravan položaj glave, a da sam mobiilni telefon podižemo visočije prema očima bez spuštanja glave“.