Trombociti su ključni faktori u mehanizmima obnavljanja čvrstog i mekog tkiva. Oni obezbeđjuju faktore rasta uključene u obnovu oštećenog tkiva kao i njegovu novu vaskularizaciju.

PRP tretman ili Plasma Rich Platelet (plazma bogata trombocitima) je 100% prirodan tretman koji se koristi u liječenju sportskih povreda, zacjeljivanju rana i povreda, estetskokorektivnoj medicini… PRP je fiziološki proizvod dobijen iz pacijentove sopstvene krvi, stoga je i bez rizika za dobijanje prenosivih bolesti.

Tretman PRP-om zapravo predstavlja potenciranje prirodnih puteva regeneracije kože koja se ogleda u stimulaciji produkcije novog kolagena i različitih komponenti ekstracelularnog matriksa (kolagen, elastin). Podstiče diobu ćelija i angiogenezu.

Kome se preporučuje tretman?

"Obzirom da se radi o tretmanu iz domena regenerativne medicine, gdje se koriste derivati sopstvenog tkiva, terapija je vrlo aplikabilna. Ne preporučuje se maloljetnim osobama te osobama sa malignitetom, a sa druge strane gornja granica životne dobi ne postoji. Najviše se koristi u tretmanu over use povreda kod mlađih ljudi, posebno sportista, zatim tretmanu akutnih povreda mišića, tretmanu ranih, umjerenih formi osteoartritisa i slično. Poseban oblik PRP-a u vidu gela se koristi kao segmentacija hirurških porcedura koji omogućava bolje urastanje recimo tetive hirurški fiksirane za kost", pojašnjava mr. sci. dr Semin Bećirbegović, specijalista ortopedije iz poliklinike Orthos.

Koji dijelovi tijela se tretiraju?

"Ne postoji dio tijela gdje nije moguće primijeniti PRP. U ortopediji se najviše koristi u tretmanu poremećaja lokomotrnog sistema. Koljeno (tretman osteartritisa) te regija oko koljena i potkoljenica sa skočnim zglobom (patološka stanja i povrede tetiva i mišića) su vjerovatno dijelovi tijela gdje se najčešće aplicira PRP, mada ne postoji dio tijela gdje ga ne možemo aplicirati", navodi Bećirbegović.

Kako se aplicira i kako djeluje?

"Tretman se sastoji u injekcionoj aplikaciji PRP-a u područje koje nas interesuje koristeći obično lokalni anestetik, mada upotreba anestetika nije obavezma. U suštini, inicijalni efekat je antiinflamatorni a potom imamo aktivciju faktora rasta koji djeluju na promijenjeno ili ozlijeđeno tkivo", pojasnio je Bećirbegović.

Kada su vidljivi rezultati?

"Kao i svaka terapija, PRP treba vrijeme kako bi se postigao efekat. Nemoguće je očekivati poboljšanje neposredno nakon aplikacija. Vrijeme za koje očekujemo efekat zavisi od problema koji tretirate. Ako je to augmentacija operativnog zahvata, liječenje tendinoze ili rupture mišića, efekat će se vidjeti nakon 3-4 mjeseca, ali djelovanje PRP-a je trenutno, odmah nakon aplikacije. U tretmanu OA pozitivne efekte obično imamo 4-6 nedjelja nakon aplikacije", naveo je Bećirbegović.