Građani BiH trenutno su najzadovoljniji uslužnošću privatnog zdravstvenog sektora. Slijede bankarske usluge, ugostiteljstvo i maloprodaja robe široke potrošnje. Ko je na začelju? Veliko istraživanje pokazalo koliko su bh. građani zadovoljni uslužnošću firmi u BiH  

Međunarodna certifikacijska kuća ICERTIAS - International Certification Association sa sjedištem u Zürichu, Švicarska, provela je tokom septembra istraživanje ICERTIAS Customers' Friend o zadovoljstvu bosanskohercegovačkih građana kvalitetom uslužnosti firmi u Bosni i Hercegovini - prema percepciji građana BiH, odnosno korisnika i konzumenata.

Na konkretno pitanje ICERTIAS Customers' Friend istraživanja u vezi s uslužnim djelatnostima: Odaberite uslužni privredni sektor za koji smatrate da firme unutar njega u Bosni i Hercegovini nude najviši nivo uslužnosti - najbolji odnos prema svojim klijentima, najveći broj ispitanika od deset u rotaciji ponuđenih odgovora odabrao je odgovor "Privatni zdravstveni sektor (npr. privatne poliklinike i sl.)" - njih 20,6%, slijede "Bankarstvo", sa 17,4%; "Ugostiteljske usluge (kafići, restorani, hoteli i sl.)" s 12,1% ispitanika; "Maloprodaja prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje", s 11,4%; "Maloprodaja odjeće i obuće" te "Osiguranja", s 9,8%; "Telekomunikacije" – 6,8%; te na začelju "Energetske usluge" - 4,5%; "Auto-moto (npr. servisi za vozila)" i "Maloprodaja tehničke opreme, elektronike, bijele tehnike i sl." sa 3,8%.

 

(depo.ba)