Stručnjaci upozoravaju na oštećenja koja mogu nastati kod dugotrajne izloženosti preglasnim izvorima zvuka. Naime, najčešće se govori o štetnosti povišenog nivoa zvuka, ali je bitno uzeti u obzir i trajanje izloženosti. Jačina zvuka od 90 decibela već povećava rizik za auditivna oštećenja. Bučna prometna ulica dostiže i preko 95 db, neki muzički instrumenti 100 db, a glasna muzika na slušalicama muzičkih aparata, na koncertima i u klubovima dostiže čak 105 db.