Zbog nastavka II faze rekonstrukcije i adaptacije Doma zdravlja Novi Grad od ponedjeljka, 13. aprila službe koje pripadaju tom domu zdravlja radit će prema određenom planu.


Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske djece, te školske djece i omladine zdravstvene usluge pružat će na lokalitetu Saraj-Polje, Stomatološka služba (ortodoncija) pružat će usluge na lokalitetu Saraj-Polje, dok će jedan tim (bolesti zuba i endodoncija) raditi u Domu zdravlja Centar - Vrazova. 

Oftalmološka služba radit će u Domu zdravlja Centar - Vrazova, Neurološka služba na lokalitetu Saraj - Polje, Internistička služba bit će raspoređena u Dom zdravlja Novo Sarajevo i Saraj - Polju, a ORL će pružati zdravstvene usluge na lokalitetu Saraj-Polje, saopćeno je iz Press službe JU Dom zdravlja KS-a.