O tome koliko je zagađen vazduh opasan po zdravlje se ne zna mnogo, ali eksperti tvrde da zagađivači vazduha imaju veći efekat na zdravlje od gena koje nasleđujemo od naših predaka. 

Smog predstavlja zagađenje zraka u obliku dima i magle. Sastoji se od industrijskih polutanata, gasova nastalih iz automobila, kao i dima iz vatre.

Izloženost smogu može dovesti do nekoliko različitih vrsta zdravstvenih problema, zbog sadržaja ozona u zraku. 

Smog može izazvati kašalj i iritaciju grla i pluća. Iritacija traje nekoliko sati nakon boravka na otvorenom, a oštećenje pluća se može nastaviti i nakon nestanka simptoma.

Smog pogoršava simptome astme. Astmatični napadi mogu postati jači i učestaliji.

Također, smog utječe i na jačinu pluća i otežava disanje. Moguće su pojave zadihanosti, nedostatka zraka te otežano obavljanje fizičkih aktivnosti.

Važno je naglasiti da smog utječe različito na osobe te da neki mogu doživjeti blage promjene, dok kod nekih smog može imati značajan utjecaj na disajne organe. Djeca, starije osobe i osobe oboljele od astme, moraju biti posebno oprezni i svesti izlaganje na minimum.

oznake:   Smog