Članice Saveza su 15 područnih udruženja, i dvije područne jedinice, iz Federacije BiH iz Cazina, Doboj-Juga, Goražda, Jajca, Livna, Lukavca, Mostara, Sanskog Mosta, Travnika, Tuzle, Vareša, Velike Kladuše, Zavidovića, Zenice i Živinica (sa područnim jedinicama: Kladanj i Banovići), s tim da su neka od udruženja organizovana na kantonalnom nivou, neka na međuopćinskom, a neka na općinskom, sve u skladu sa opredjeljenjem svog članstva. Sjedište Saveza je u Sarajevu. 
Zbog teške invalidnosti svojih članova, rad Saveza je vrlo kompleksan.

Danas, više nego ikada Savez sa svojim udruženjima - članicama ozbiljno radi na realizaciji osnovnog cilja:
za puno razumijevanje i priznavanje osnovnih prava i potreba paraplegičara i oboljelih od dječije paralize kao jedne od najtežih kategorija osoba sa invaliditetom uopće, i realno izjednačavanje šansi za punu društvenu i ekonomsku afirmaciju.
na nadgledanju i analizi postojeće zakonske regulative iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom, posebno prava koja se odnose na paraplegičare i oboljele od dječije paralize, njene implementacije i borba za naprednije zakonodavstvo bez diskriminacije
na ukupnoj zaštiti osoba sa invaliditetom u cilju postizanja višeg standarda života i rada u ključnim oblastima života stvaranjem preduslova za puno i jednako učešće u društvu, podizanje nivoa svijesti u društvu o osobama sa invaliditetom, te predlaganje mjera za rješavanje ključnih pitanja iz problematike života i rada posebno paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.
organizovano i zajedničko djelovanje svih organizacija osoba sa invaliditetom prema organima zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine i njenih entiteta na promociji i prihvatanju definicije invalidnosti, bazirane prvo na socijalnom (društvenom) modelu a potom, na sada u svijetu sve više uvažavanom modelu baziranom na ljudskim pravima, UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, UN Standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom i drugim međunarodnim i regionalnim dokumentima o zaštiti osoba sa invaliditetom
Isticanje ovoga je potvrda koliko je bitno da postojimo i kao Savez koji ima zadaću od globalnog interesa za naše članstvo, i kao udruženja koja su nezamjenjiva u direktnom kontaktu sa članom i njegovim problemima.

U tom smislu, kao organizacija predstavljamo nesporno nezamjenjivu sponu između člana - čovjeka sa invaliditetom sa njegovim tegobama i potrebama i društvene zajednice u svim njenim segmentima, od zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, pa do zapošljavanja, sporta... U kontekstu razvoja nevladinih organizacija Savez je već dao značajan doprinos.

Kao organizacija koja ima aktivan stav prema društvenim dešavanjima nastojimo biti u toku svih zakonskih promjena u oblastima značajnim za naš rad i položaj svog članstva, te aktivno učestvovati u tim procesima. Pratimo nacionalne, regionalne i evropske promjene u zakonskoj regulativi koje se tiču osoba sa invaliditetom da bismo se upoznali sa najboljim praksama i na taj način proširili saznanja u oblasti zakonodavstva.

Kao aktivni učesnici i partneri državnih institucija nastojimo promovirati i ugraditi što više pozitivnih rješenja razvijenih zemalja Evrope i zemalja iz našeg okruženja koje su prihvatile standarde i prilagodile ih svojoj ekonomskoj snazi.