Na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) rade se izuzetno složeni operativni zahvati, a jedan od najkomplikovanijih jeste rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom s prednjeg trbušnog zida.

Kako je kazala šefica Klinike doc. dr. Sanela Salihagić, razvoj postonkološke rekonstrukcije dojke, koja je postala značajan faktor u ukupnoj rehabilitaciji pacijentica s karcinomom, jedan je od prioritetnih planova te klinike.

- Težište stavljamo na postizanje zadovoljavajućih estetskih kriterija i kontinuirano unapređenje hirurških tehnika, što postaje standardni princip koji je prihvaćen svuda u svijetu i standard kojem i mi težimo godinama, kroz usvršavanje znanja naših specijalista i primjenu najboljih hirurških tehnika. Postonkološka rekonstrukcija dojke dijeli se na dva značajna aspekta, odnosno rekonstrukcija dojke primjenom silikonskih implantata i ekspandera i rekonstrukcija autolognim tkivom - kaže doc. Salihagić.

Naglašava da odabir bilo koje od tehnika podrazumijeva razgovor s pacijenticom, prezentiranje najoptimalnijih opcija i selekciju operativnog modaliteta, zavisno od želja samih pacijentica.

Rekonstrukcija dojke primjenom silikonskih implantata je obično dvofazni operativni zahvat, u kojem se u prvom aktu na mjestu odstranjene dojke implantira ekspander, te nakon postizanja odgovarajućeg volumena, dojka se rekonstruiše silikonskim implantatom.

U slučajevima tzv. subkutane mastektomije, odnosno odstranjenja tkiva dojke zahvaćenog tumorskim procesom, rekonstrukcija se odmah može načiniti silikonskim implantatom, uz preporučenu primjenu acelularnog dermalnog matriksa i BioCer ili titanijumskih mrežica za ojačavanje mekotkivnog pokrova dojke. Pokrov silikonskom implantatu se može obezbijediti i putem mišića grudnog koža (Latissimus dorsi), ali primjena mrežica ili dermalnog matriksa smanjuje dužinu postoperativnog oporavka i daje estetski superiorniji rezultat.

- Pacijentice se često odlučuju i za simetrizaciju druge dojke, pa čak i profilaktičku mastektomiju na drugoj strani radi prevencije pojave karcinoma i na drugoj dojci. Rezultati su s estetskog aspekta odlični, što značajno utječe na psihološki oporavak - navodi doc. Salihagić.

I doktor Adnan Zećo je potvrdio da rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom s prednjeg trbušnog zida spada u najkomplikovanije operacije iz domena plastične hirurgije.

- Možemo slobodno reći da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uz Klinički centar Ljubljana jedina ustanova u regionu, gdje ljekari samostalno rade ove vrste operativnih zahvata. U dva navrata boravili smo u Sloveniji na edukaciji gdje smo zahvaljujući kolegama iz Slovenije, prije svih prof. dr. Urošu Ahčanu, osposobljeni za rekonstrukciju dojke DIEP flapom. Potrebno je animirati žene, a također ih informirati da operaciju rekonstrukcije mogu da dobiju istovremeno kada se i dojka zahvaćena tumorskim procesom odstranjuje, te da nakon toga mogu da budu tretirani od onkologa (zračenje ili hemoterapija) bez posljedica po zdravlje - kazao je Feni dr. Zećo.

Rekonstrukcija autolognim tkivom dojke obuhvata mikrohirurške tehnike s promjenom perforativnih režnjeva: DIEP režanj, SIEA režanj, TRAM režanj, koji se baziraju na epigastričnim krvnim sudovima i njihovim perforatorima, te S-GAP i I-GAP režnjevima koji su bazirani na glutealnim krvnim sudovima. Princip ovog tipa rekonstrukcije je direktno šivanje (anastomoza) krvnih sudova perforativnog mikrovaskularnog režnja s recipijentnim krvnim sudovima na grudnom košu. Ti zahvati također često zahtijevaju simetrizaciju druge dojke. Ovo su mikrohirurške tehnike rekonstrukcije dojke i spadaju u najsavremenije u svijetu.

Doktor Goran Obradović u razgovoru za Fenu kaže da je želja ljekara Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju KCUS-a da se žene malo više animiraju, budući da je procent žena koje rekonstruišu dojku nakon odstranjivanja još jako mali, vjerovatno iz neznanja da ovu operaciju mogu dobiti putem zdravstvenog osiguranja, dakle besplatno.

- Rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom stomaka je zahvat koji je danas najpopularniji u svijetu. Operativni zahvat izvodi se na način da se od viška tkiva sa stomaka formira dojka. Na ovaj način pacijentica dobija novu dojku koja izgleda prirodno, povećavanjem tjelesne težine i dojka se povećava i suprotno, dok istovremeno se rješava viška kože i masnog tkiva s prednjeg trbušnog zid - dodaje Obradović.

Kako kažu u KCUS-u, Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju ima educiran tim za bilo koji tip rekonstrukcije dojke, te se radi daljeg educiranja ljekara i osoblja na ovoj klinici rade redovne edukacije, a u pripremi je i Simpozij postonkološke rekonstrukcije dojke, koji će biti održan 28. oktobra na KCUS-u.

- Cilj Simpoziju je okupljanje eminentnih stručnjaka iz regiona, animiranje javnosti i podizanje svijesti pacijentica putem medija i njihovih udruženja o tom značajnom aspektu njihove rehabiltacije. Također, želimo pokrenuti proces mogućnosti finansiranja nabavke silikonskih implantata i ekspandera putem zdravstvenog osiguranja, jer u Kantonu Sarajevo taj problem još nije riješen. Rekontrukcija autolognim tkivom je besplatna - poručuju sagovornici.