Vjerojatno ste vadeći ili dajući krv doživjeli neugodnost da vas dopadne medicinska sestra koja ima problema s pronalaženjem vaše vene ili jednostavno imate vene koje je teško pronaći.

Ipak ne brinite, pronađen je uređaj namijenjen tome da čitav proces učini bržim i manje bolnim. Da se smanjio procenat neuspješnih i bolnih pokušaja vađena krvi Christy Medical Holdings, (USA, Memphis) je kreirala uređaj koji uz pomoć infra-crvenih zraka brzo i uspješno pronalazi vene pacijenta.

Tehnologija funkcionira tako da usmjerava neškodljive zrake infracrvenog svjetla (valne dužine 0,78 – 3 µm) prema našoj ruci. S obzirom na to da naše vene sadrže puno deoksigeniranog hemoglobina, zbog čega apsorbiraju infracrveno zračenje, stvara se slika tačnog položaja vena ispod kože. Ovo je mobilan uredjaj koji se može koristiti bilo gdje što uveliko olakšava pacijentima dobivanje krvnog testa, kao i darivanje krvi.

Metoda je potpuno bezbolna i precizna.

U videu saznajte više o ovoj tehnologiji.