U Banjoj Luci u hotelu Jelena, 15. decembra 2016. godine, održana je Osnivačka skupština Saveza društava psihologa Bosne i Hercegovine (SDPBH), krovne psihološke organizacije u BiH. 

Savez ravnopravno čine Društvo psihologa Republike Srpske, Društvo psihologa u Federaciji BiH i Društvo psihologa Brčko Distrikta. Savez će funkcionisati kao dobrovoljno, samostalno, nestranačko, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje višeg nivoa, s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa njegovih članova, saopćeno je iz Društva psihologa FBiH, podružnica Sarajevo.

Za predsjednicu Saveza izabrana je prof.dr.Dženana Husremović.

Ciljevi Saveza su promocija i popularizacija psihološke struke, te rad na podsticanju razvoja psihologije kao nauke kroz naučnoistraživački i stvaralački rad i njenu primjenu u svim oblastima prakse.

Savez će omogućiti predstavljanje i zastupanje pojedinaca u međunarodnim asocijacijama psihologa, prvenstveno Evropskoj federaciji psiholoških asocijacija.

Također, Savez će zastupati profesionalne interese psihologa i psihološke djelatnosti uopšte, pružati pomoć psiholozima pri zapošljavanju i unapređivati kvaliteta rada psihologa. Poseban akcenat će se staviti na zalaganju za dobru praksu psihološkog testiranja.

Izdavanje i distribuiranje naučnih i stručnih publikacija iz oblasti psihologije, kao i profesionalnih magazina, knjiga, informatora i drugih publikacija i psiholoških testova je takođe polje kojim će se baviti novoosnovani Savez.

Savez će se baviti i organizacijom i podsticanjem rada na usvajanju i poštovanju normi i standarda za obavljanje samostalne stručne djelatnosti u oblastima psihološkog savjetovanja i edukacije, psiholoških procjena, dijagnostike i ekspertiza.

Briga o poštovanju načela profesionalne etike i zaštita korisnika usluga od nekvalitetnog rada psihologa je poseban cilj djelovanja Saveza, kao i obezbjeđivanja upotrebe psiholoških metoda i instrumenata samo od strane diplomiranih psihologa i psihologa sa završenim drugim ciklusom studija u skladu sa normativima i standardima za primjenu i načelima Etičkog kodeksa Saveza.

Kroz ostvarivanje ovih ciljeva Savez će posebnu pažnju da usmjeri ka mentalnom zdravlju građana u zajednici i njihovom subjektivnom blagostanju.

NajDoktor.ba