Na svojoj desetoj sjednici održanoj prošle sedmice  privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) između ostalih je donio i odluku o ukidanju certifikacije za 17  timova porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Po isteku roka od četiri mjeseca od izdavanja Rješenja o uslovnoj certifikaciji ova zdravstvena ustanova nije otklonila nedostatke, odnosno obavijestila Agenciju o provođenju korektivnih mjera, te je izdana uslovna certifikacija prestala da važi. Rješenje o uslovnoj certifikaciji je izdato nakon redovnog nadzornog pregleda 20 timova porodične medicine JU DZKS tokom kojeg su vanjski ocjenjivači AKAZ-a kod njih 17 utvrdili određene nedostatke.

“Od 2013. godine, po prvi put otkada AKAZ sprovodi program akreditacije Upravno vijeće je moralo ukinuti certifikacijski status dodijeljen za 17 timova porodične medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS). Nažalost, menadžment ove ustanove se oglušio na naša upozorenja i date preporuke nakon nadzornog pregleda kada su naši ocjenjivači identificirali slabe tačke i manjkavosti koji je ustanova bila dužna ispraviti u roku od četiri mjeseca“, kaže doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Prema članu 55. Zakona o zdravstvnoj zaštiti sve zdravstvene ustanove pored drugih uvjeta koji su navedeni u ovom članu moraju imati uspostavljen sistem sigurnosnih standarda odnosno posjedovati certifkat koji im izdaje AKAZ kao dokaz da pružaju sigurne usluge za korisnike zdravstvene zaštite.

„S druge strane, imamo zdravstvene ustanove koje postupaju po preporukama AKAZ-a nakon obavljenog pregleda u svrhu akreditacije ili certifikacije i koje na nadzornim pregledima po pravilu pokazuju bolje rezultate u odnosu na one koji su ostvareni prvim pregledom. Na taj način mi kontinuirano poboljšavamo kvalitet usluga u zdravstvenoj ustanovi što i jeste suština našeg posla“, ističe doc. dr Novo ističući kako je jedan od glavnih ciljeva ove Agencije kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita za svakog pacijenta:

 „Naša dužnost je obavijestiti nadležne o ovom i svakom sličnom slučaju ukoliko se dogodi, te smo uputili dopise kao i Rješenje o ukidanju certifikacijskog statusa Upravnog odbora AKAZ-a JUDZKS, Osnivaču JUDZKS  - Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva KS te zdravstvenoj inspekciji tražeći da poduzmu odgovarajuće akcije“, kazao je doc.dr. Ahmed Novo.

U okviru projekta "Uvođenje standarda sigurnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" prije dvije godine certificirano je 197 timova porodične medicine koje su u jednom od od najvažnijih projekata u poslijeratnoj historiji JU DZKS ocijenili vanjski ocjenjivači AKAZ-a.

mojDoktor.ba