U konstantnom nastojanju da svojim pacijentima omogući najnaprednije i najpreciznije dijagnostičke pretrage i liječenje visoke kvalitete, mostarska poliklinika Vitalis nabavila je savremeni uređaj PET/CT, namijenjen za dijagnosticiranje zloćudnih bolesti. 

Nabavkom ovog uređaja nastoji se značajno smanjiti smrtnost stanovništva u BiH od zloćudnih bolesti, a s druge strane, po ovu zdravstvenu uslugu pacijenti više neće morati ići u susjedne zemlje. Specijalist nuklearne medicine i voditelj Odjela za nuklearnu medicinu i PET/CT dijagnostiku Poliklinike Vitalis dr. Petar Pušić za Fenu je kazao kako se kao i kod većine bolesti, rano otkriveni zloćudni tumori u 30-50 posto slučajeva mogu u potpunosti spriječiti i izliječiti, zbog čega su, kako naglašava, vrlo važni programi prevencije, odnosno ranog otkrivanja. 

"Nabavkom uređaja PET/CT, bez kojeg je savremena onkologija nezamisliva, nastoji se zastrašujuća statistika smrtnosti stanovništva u BiH od zloćudnih bolesti značajno smanjiti te spasiti i produžiti hiljade ljudskih života"  ističe dr. Pušić.

PET/CT skraćuje vrijeme pacijentima u pretragama i dijagnostici Prednost PET/CT-a u odnosu na druge dijagnostičke slikovne metode jest ta da se jednim snimanjem obuhvaća i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment, istovremeno dajući informacije i o funkciji, i o izgledu tkiva i organa u cijelom tijelu.

"Dakle, umjesto nekoliko zasebnih pretraga, koje za pacijenta iziskuju značajno duže vremena te dijagnostiku na više različitih mjesta s PET/CT-om je to moguće učiniti u jednom aktu i na jednom mjestu. I što je jednako važno po ovu pretragu ne moraju više odlaziti u susjedne zemlje, to sada mogu obaviti u Poliklinici Vitalis u Mostar"  rekao je dr. Pušić.

Pojasnio je pritom kako se PET/CT primarno rabi kod ljudi s različitim zloćudnim bolestima." Primjenjuje se u dijagnostici zloćudnih bolesti, dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika, procjeni proširenosti zloćudne bolesti i učinka liječenja. Također se koristi u prognozi i praćenju tijeka i ishoda zloćudnih bolesti te odgovora na različite medikamentozne, hirurške ili radioterapijske postupke" istaknuo je dr. Pušić. Napominje kako se PET/CT koristi i nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja ostatne bolesti, otkrivanja recidiva, odnosno povrata zloćudne bolesti i metastaza te kao pomoć pri određivanju polja zračenja. - Nalaz se analizira vizualno, ali i kvantitativno. Intenzitet akumulacije radiofarmaka u tkivima se prema određenim poznatim, unaprijed definiranim parametrima nakon kompjutorske obrade može i izmjeriti. To značajno povećava objektivnost pretrage. Uz to, omogućuje usporedbu nalaza napravljenih u različito vrijeme kod istog bolesnika, čime se može pratiti učinak liječenja - navodi dr. Pušić.

Indikacije za PET/CT su i pojedina neurološka oboljenja Primjerice, preoperativna obrada medikamentno rezistentne epilepsije, procjena gubitka pamćenja i neuroloških ispada u bolesnika s demencijom. Naročito u tzv. diferencijalnoj dijagnostici, npr. za razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih oblika demencije, te poremećaji kretanja. - PET/CT ima i primjenu u kardiologiji, za procjenu stupnja ishemije i hibernacije, vijabilnosti srčanog mišića te mogućnosti oporavka srčane funkcije. Također, u pacijenata kod kojih su rezultati drugih dijagnostičkih testova, uključujući i druge nuklearno-medicinske pretrage, nejasni. Koristi se i u dijagnostici vaskulitisa, upalnih promjena velikih krvnih žila, u kontrolnim obradama pacijenata s aortalnim aneurizmama nakon kirurškog zahvata te kod sumnje na infekciju grafta, i kod febrilnih stanja kojima se unatoč svoj drugoj učinjenoj dijagnostičkoj obradi ne može naći uzrok - rekao je.

Kada je opravdana potreba za snimanje? Za PET/CT pretragu potrebno je imati indikaciju (opravdanu potrebu za snimanje) koju postavlja liječnik specijalist određenih grana medicine, obično je to onkolog, ali može biti i internist, infektolog, neurolog, kirurg. - S obzirom da u Bosni i Hercegovini postoji evidentni manjak PET/CT uređaja, jako smo sretni da nakon duge pripreme, zadovoljenja svih pravnih normi, sigurnosnih i tehničkih standarda te edukacije osoblja u inosreanstvu, možemo objaviti da smo i u našoj ustanovi, poliklinici Vitalis u Mostaru krenuli s radom na jednom od najsavremenijih PET/CT uređaja. Ovakva dijagnostika je od vitalnog značaja za onkološke pacijente, najtežu i najugroženiju populaciju društva, i za nadati se da će biti prepoznata i imati potporu nadležnih institucija, odnosno zavoda za zdravstveno osiguranje i ministarstava zdravstva - rekao je dr. Pušić. Dodao je kako je zakazivanje termina za snimanje uređajem PET/CT počelo od 15. septembra. 

Od zloćudnih bolesti u svijetu godišnje umire oko 9,6 miliona ljudi, te karcinom predstavlja drugi uzrok smrtnosti. Deset najčešćih lokalizacija karcinoma kod muškaraca u Federaciji BiH u 2018. godini čine 71,5 posto svih registrovanih  slučajeva karcinoma kod muškaraca. Prema lokalizaciji, vodeći su karcinom respiratornog sistema (pluća, bronh, traheja) koji čini (21,6 posto), zatim karcinom prostate (13,7 posto), karcinom debelog crijeva (7,0 posto) od svih novodijagnosticiranih zloćudnih neoplazmi kod muškaraca. Deset najčešćih lokalizacija karcinoma kod žena u Federaciji BiH u 2018. godini čine 65 posto svih registrovanih slučajeva karcinoma kod žena. Prema lokalizaciji, vodeći su karcinom dojke (23,4 posto), zatim karcinom respiratornog sistema (pluća, bronh, traheja) (7,4 posto), karcinom tijela maternice (7,0 posto) od svih novodijagnosticiranih zloćudnih neoplazmi kod žena. Bosna i Hercegovina još nema zajednički registar oboljelih od zloćudnih bolesti. Evidenciju vode entiteti. U Zavodu za javno zdravstvo FBiH kažu kako godišnje od raznih oblika karcinoma oboli oko 5.000 ljudi. 

fena

oznake:   PET/CTVitalis