Već 30 godina najveći globalni studij iz ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji unutar Ian Donald Škole okuplja studente iz 112 zemalja svijeta i postao je pravi rasadnik vrhunskih kadrova diljem svijeta.

Ovaj već afirmirani postdiplomski tečaj sa vrhunskim predavačima uskoro će početi u Tuzli. Bit će to rijetka prilika da od vodećih poznatih i priznatih domaćih i svjetskih stručnjaka prenesemo našim liječnicima nova znanja iz ovog dinamičnog područja.

Na postdiplomski tečaj moguće je aplicirati iz tri oblasti:

  1. Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji (ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY)
  2. Humana reprodukcija (HUMAN REPRODUCTION, REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY AND INFERTILITY)
  3. Perinatologija (PERINATAL MEDICINE)

Svoje aplikacije možete slati na mail [email protected] od 15.04.2017. godine.

Aplikacione formulare i kurikulume za svaki pojedini tečaj, kao i sve ostale informacije možete dobiti na www.ginekologija.ba „Korak do života“  i tel 062 424 837.

Direktor Ian Donald škole  Tuzla 

         Tinjić dr Suada