Iz neurednih PAPA testova će se praviti odabir za kolposkopiju, biopsiju, operaciju, a u cilju očuvanja zdravlja žene i njene reproduktivne sposobnosti.

I pored dostupnosti pregleda i dijagnostici promjena na grliću, nažalost, još uvijek se umire od raka grlića materice. Rak grlića materice je treći po učestalosti ginekoloških tumora, odmah poslije raka jajnika i raka tijela materice.

"Rak grlića materice nastaje iz promjena u epitelu koje se zovu prekanceroze i koje su podijeljene u dvije grupe L- SIL - lakše promjene ćelija u epitelu gdje spada CIN I i H-SIL - teške promjene ćelija epitela gdje spada CIN II i CIN III i koje ako ne budu prepoznate prelaze u CIS ili rak grlića in situ, a onda i invazivni rak koji preko bazalne membrane iz epitela pređe u subepitelno tkivo bogato limfom koja omogući širenje ćelija raka na okolne strukture", pojašnjava Međić-Bučo.

Pravovremena reakcija

Taj period kada predkliničke promjene pređu u evidentni rak vidljiv okom može proći i nekoliko godina tako da ima dosta vremena da se redovnim kontrolama, uzimanjem PAPA brisa, HPV tipizacije pronađu rizične skupine i na vrijeme liječe.

"Rizične skupine za rak grlića materice su osobe koje rano stupaju u spolne odnose, osobe koje mijenjaju partnere ili partneri mijenjaju partnerke. Na učestalije javljanje raka utiču i drugi faktori kao niski higijensko-epidemiološki i ekonomski uslovi, pušenje, kontracepcija, osobe sa padom imuniteta itd.", navodi Međić-Bučo.

Zlatni standard za rano otkrivanje raka grlića materice je uzimanje PAPA testa i citološka analiza koja kada se udruži s kolposkopijom daje više od 90% šanse da se na vrijeme otkriju promjene koje dovode do raka i na vrijeme liječe. 

Značaj kolposkopije

"Za to služe optički aparati - kolposkopi koji daju uvećanje 10 puta i više, tako da se jasnije mogu uočiti promjene na grliću, uz upotrebu 3% procentne sirćetne kiseline kojom se premazuje površina grlića, epitel bubri i bude jasnije uočiti promjene. Sa Lugolovom otopinom radimo Schillerovu probu i označavamo mjesta i granice promjene s kojih se uzima ciljana biopsija i šalje na patohistološku verifikaciju", pojasnila je Međić-Bučo.

Uloga kolposkopije u otkrivanju promjena koje dovode do raka pa i samog raka u početnoj fazi je velika. Kolposkopija doslovce znači promatranje površine rodnice i grlića materice pod povećalom.

"Kolposkopiju treba uvijek raditi kada je abnormalan PAPA test, kod sumnjivog izgleda vrata materice prilikom ginekološkog pregleda, u slučaju konaktnog krvarenja pri spolnom odnosu te pojačanog iscjetka čiji uzrok ostaje nepoznat nakon liječenja i kao sve HPV pozitivne pacijente naročito na tip 16 i 18 koji se smatraju za glavnog krivca nastanka raka grlića materice. Sve spolno aktivne žene trebaju redovno ići na ginekološke preglede i raditi PAPA test", zaključila je Međić-Bučo.