Patch Adams je lik kojeg je u istoimenom filmu brilijantno odglumio pokojni Robin Williams. Taj film, napravljen po istinitoj priči Hunter “Patch” Adamsa, je na velikom platnu pokazao kako uz pomoc cinobera i malo dobre volje vratiti radost i osmijeh ljudima u potrebi. 

Jedan sličan plemenit projekat vec 20 godina vraća osmijeh i životnu radost bolesnim i ugroženim populacijama stanovništva. Projekat se zove Klaundoktori crvenih noseva  ili “Red Noses Clowndoctors” , a počeo je  1994. godine u Austriji s idejom da pregršt klaunova posjeti dječjia odjeljenja bolnica u Beču i Grazu i na trenutak vrati osmjeh na njihova lica. Ono što se kasnije dešavalo je potvrda da su plemenite ideje i namjera da drugom bude dobro duboko utkane u suštinu ljudskog bica i kao takve mogu naći samo podršku u svijetu oko sebe. Tako i ovaj projekat vec 20 godina putem humora pruža psihosocijanu podršku ljudima koji su bolesni i pate.

Glavni cilj djelovanja Red Noses Clowndoctors je ublažavanje patnji bolesnim osobama te olakšavanje procesa oporavka pomoću humora kao terapeutskog sredstva. Lista medjunarodnih studija pokazuje djelotvornost ovog pristupa, posebno psihološki, emotivni i socijalni napredak pacijenata. Koordinaciju programa provodi međunarodna dobrotvorna organizacija „RED NOSES Clowndoctors International“ sa sjedištem u Beču, a zemlje u kojima Red Noses Clowndoctors International djeluje putem svojim  partnerskih organizacija su Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Poljska, Litvanija, Palestina i Novi Zeland.

Klaunovidoktori su posebno educirani profesionalci (glumci, muzicari i zabavljači) koji svojim terapijskim djelovanjem pomažu bolesnoj djeci i roditeljima da se lakše nose sa stresom uzrokovanim bolešću i boravkom u bolnici. Pored rada sa oboljelom djecom, programi uključuju i rad sa starijom populacijom na gerijatrijskim odjelima, rehabilitacione programe pacijenata nakon teških nesreća, programe  za siromašne i ugrožene, te programe pod nazivima “Cirkus Pacijent”, “Karavan Orkestar” i “Služba hitnih osmijeha”.

Klaunovidoktori putem programa “Služba hitnih osmijeha” donose radost tamo odakle je neka krizna situacija na trenutak protjerala osmijeh.  U ovom projektu posebno obučeni klaunovi preko partnerskih organizacija rade u krizom zahvaćenim područjima i koristeći moć humora daju nadu ugroženima te smijehom potpomažu process oporavka.

345 posebno obučenih klaunova je u 2014 godini posjetilo 251 bolnicu kroz 11,965 posjeta, te realizovalo dodatnih 238 posjeta drugim medicinskim i socijalnim ustanovama. U ovom periodu iznesena su 623 specijalna projekta posjeta školama za djecu sa posebnim potrebama i “majka-dijete” domovima, te 116 posjeta školama i društveno odgovornim kompanijama. Ovim aktivnostima u 2014 godini 689,497 pacijenata je dodirnula magična energija univerzalnog projekta smijeha i životne radosti.

Klaunovidoktori u Hrvatskoj djeluju od 2010. godine otkad redovno posjećuju bolnice i kroz igru s djecom pokušavaju da im otklone pažnju od straha i bolesti. Sa posjetama djeci u Bosni i Hercegovini  započeli su prije dvije godine. U junu 2013, u okviru događanja "5 dana Zagreba u Sarajevu" prvi put su posjetili Pedijatrijsku kliniku Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.  Od tada do danas ovo udruženje je posjetilo  Dječiji dom Egipat, SOS Dječije selo Sarajevo, a u junu 2014 godine posjetili su i poplavljena područja: Orašje, Odžak i Gornju Slatinu.  Ukupno su kroz ove posjete klaunovidoktori razveselili i nasmijali oko 500 djece u BiH.

Zahvaljujući  akciji “Donesite i vi osmijeh u bolnice” i donacijama iz 2014 godine, udruženje Klaunovidoktori Crveni nosovi Hrvatska posjetit će pet puta tokom 2015. godine Pedijatrijsku kliniku u Sarajevu i povećati redovne posjete dječijim odjelima Kliničko bolničkog centra Zagreb – Rebro. 

Budjenjem osmijeha budimo želju za zivotom, a budjenje životne radosti integralni je dio procesa zdravstvene zaštite. Mnoge medjunarodne studije govore u prilog tome te navode slučajeve potpunog ozdravljenja ili poboljšanja kvalitete žvota potpomognute programom smijeha i budjenja životne radosti.

Na službenoj stranici RED NOSES Clowndoctors International možete pročitati više o ovoj medjunarodnoj dobrotvornoj fondaciji , a na stranici  CRVENI NOSOVI – Klaunovidoktori više o hrvatskoj partnerskoj organizaciji. Putem ovih stranicama takodjer možete donirati sredstva kojima će te pomoći vratiti osmijeh bolesnima, jer smijati se znači živjeti!

NajDoktor.ba