Više od 120 stručnjaka okupilo se po prvi put u Bosni i Hercegovini, na međunarodnoj konferenciji koja nosi moto "Partnerstvo za pacijenta", a koju je povodom Međunarodnog dana podizanja svjesnosti o kliničkim istraživanjima organizirala kompanija Hoffman La Roche u saradnji sa strukom. 

Konferenciju su otvorili Heinrich Mauer, ambasador Švicarske, prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, i domaćin dr. Adnan Filipović, direktor kompanije ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd., Bosna i Hercegovina, saopćili su organizatori.   

"Univerzitetski klinički centar Sarajevo, sa visokim stupnjem ekspertize na polju medicinskih nauka i visokim standardima ima potencijal, ali i tendenciju da postane najveći i najvažniji klinički centar u regiji. Kao takav, on je nezamjenjiv partner u svakoj ozbiljnoj, dugoročnoj strategiji uvođenja poboljšanja na polju medicinskih nauka, ali i zdravstvenog sektora uopće. Klinička istraživanja su integralan dio ovog procesa, tokom kojih pacijenti dobijaju vrhunsku njegu i terapiju, dok u isto vrijeme istraživači dobijaju nova saznanja i upotpunjuju svoju ekspertizu", izjavila je dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica UKCS-a, dodavši da su „uspjesi koji sam navela važani, ali je potrebna strateška promjena. Više napora se treba uložiti kako bi se poboljšao kvalitet i efikasnost medicinskih istraživanja i kliničkih studija širom zemlje.“"Bez istraživanja, nema inovacija niti napretka. Ova konferencija, koju je organizirao Roche,   potvrdila je važnost provođenja kliničkih istraživanja u zemljama u razvoju, uključujući tu i Bosnu i Hercegovinu. Imali smo priliku čuti o iskustvima bh. zdravstvenih radnika u provođenju kliničkih studija, i možemo sa ponosom potvrditi da su one bile visokog kvaliteta, i s izvanrednim rezultatima, kao i klinička istraživanja provedena u EU ili SAD-u", izjavio je dr Adnan Filipović, generalni direktor ROCHE d.o.o.– Roche Ltd.

"Tokom 18 godina svojih aktivnosti, Roche BiH podržavao je i medicinska istraživanja i razvoj zdravstvenog sistema, i dali smo podršku svima koji su željeli da se uključe u sprovođenje kliničkih istraživanja, u što smo uložili preko 40 miliona KM u Bosni i Hercegovini. Proveli smo više od 35 kliničkih istraživanja, u kojima je učestvovalo više od 1000 pacijenata.“

Napredak u oblasti medicine

"Kompanija Roche predstavlja jednu od vodećih švicarskih kompanija, i jedna od vodećih snaga istraživanja. Ali, ovdje nije riječ samo o kompaiji Roche, nego i o uticaju kliničkih istraživanja, što nam omogućava napredak u oblasti medicine. Dobri rezultati u konačnici imaju za cilj dobrobit pacijenata. Svi koji smo se danas okupili ovdje, i privatni i javni sektor, svi trebamo raditi na podizanju svijesti o bitnosti kliničkih istraživanja", izjavio je Heinrich Maurer, ambasador Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini.

Prilikom provođenja kliničkih istraživanja u razvijenim zemljama, i zemljama u razvoju, kao što je Bosna i Hercegovina, nema i ne smije biti nikakve razlike u primjeni etičkih standarda i najviših kvaliteta.

"Želim naglasiti da su klinička istraživanja bitna za Bosnu i Hercegovinu isto toliko koliko su bitna i za Kanadu, kao visoko razvijenu zemlju, iz koje ja dolazim. Isto tako, važno je da se tokom kliničkih istraživanja provode isti standardi osiguranja kvaliteta, koja se poštuju i u tzv. prvim zemljama", izjavio je dr. John Shepherd, profesor iz Opće bolnice u Vankuveru, dodavši da je bio impresioniran sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, i to ne samo brojem ispitivanja, nego i visokokvalitetnim standardima i etičkim principama koji se primjenjuju.

"Mislim da bh. kolege imaju na šta biti ponosni", zaključio je Shepherd.

Ovaj jedinstven događaj je okupio učesnike, kako iz kompanije Roche tako i predstavnike zdravstvenih i medicinskih institucija iz EU, Balkana, istočne Evrope i Bliskog Istoka, navode organizatori.

NajDoktor.ba/Fena