Nova istraživanja pokazuju da joga može pomoći u smanjivanju simptoma depresije kod trudnica.

“Ovo je uistinu pokušaj da se razviju opcije za pomoć ženama koje se bore sa tako ozbiljnim stanjem kao što je prenatalna depresija” izjavila je Cynthia Battle, autor studije I professor Psihijatrije i ljudskog ponašanja na Univerzitetu Brown, USA.

Studija je radjena u periodu od 10 sedmica na uzorku od 34 trudnice sa dijagnozom prenatalne depresije kojima je, pored redovnih časova joge, sugerisano da istu prakticiraju i kod kuće za cijelo vrijeme trajanja eksperimenta.

Autor naglašava da su samo četiri trudnice bile uključene u stručni program terapije depresivnih stanja, te da sam program joge nije uključivao nikakve vrste savjetovanja ili neke druge vrste psihološke pomoći koje se obično koriste u liječenju depresivnih stanja.

Rezultati pokazuju da je sa povećanjem časova joge nivo depresije u grupi opao. Srazmjerno sa povećanjem vremena utrošenog na prakticiranje joge poboljšavalo se mentano zdravlje posmatranih trudnica.

U toku trajanja studije primjetno se povećao i nivo samospoznaje što je kod trudnica uticalo na povećanje koncentracije i usmjerenost na trenutak u kojem su se nalazile, a što je inteniziviralo osjećanje prisutnosti, prepoznavanje misli i osjećaja bez potrebe da takva iskustva procijenjuju ili osudjuju.

Autor  studije vjeruju da je jedan od načina pomoći kojima joga djeluje na depresiju upravo osjećaj samospoznaje. Ipak, i ako je studija pronašla vezu izmedju prakticiranja joge I smanjenja simptoma depresije, studija nije uspjela dokazati uzročno-posljedičnu vezu.

Battle je napomenula da mnoge trudnice sa simptomima depresije i anksioznosti ne žele uzimati antidepresive ili učestvovati u psihoterapijskim seansama. “S tim u vezi, prenatalna joga uistinu predstavlja pristup koji je relativno lako primijeniti, prihvatljiv je ženama i pružaocima zdravstvene usluge, a pokazuje isvrsne rezulatate u unapredjenju mentalnog zdravlja”, kaže Battle koja je ujedno i psiholog u Bolnici Butler, te Bolnici za žene i djecu Providence, R.I.

 

Preuzeto sa: HealthDay News