U Institutu za načnoistraživački rad i razvoj u saradnji sa Medical Park zdravstvenom grupacijom iz BiH i Medikal Park zdravstvenom grupacije iz Turske, održano je predavanje iz oblasti pedijatrijske kardiohirurgije.

 

Predavač je bio pedijatrijski i adultni kardiovaskularni hirurg prof.dr Suleyman Ozkan. Predavanja su održana sa ciljem podizanja svijesti o bolestima srca u dječijoj dobi i mogućnostima liječenja, te primjene novih tehnologija biokonduita u operativnim zahvatima.

Tema predavanja prof.dr Ozkana bila je Nova tehnologija biokonduita – decelularizirani plućni ventili.

"Otvoren sam za  svaki vid saradnje sa kolegama iz BiH i biće mi zadovoljstvo razmijeniti znanje i iskustvo sa njima" rekao je prof.dr Suleyman Ozkan

Medical Park je najveća turska zdravstvena grupacija. U septembru 2015. godine u Sarajevu je otvoreno prvo predstavništvo Medical Parka, koje ima za cilj pružiti mogućnost liječnja pacijentima iz BiH u Turskoj.

Ono što je jako bitno istaći jeste da Medical Park pruža besplatno usluge prevoda vaše medicinske dokumentacije, koju nakon toga šaljemo kolegiju ljekara u Tursku. Nakon kolegija, na kome ljekari daju svoju mišljenje o liječenju, obavještavaju se pacijenti o istom. Dalji tok liječenja ide po dogovoru. 

 

U proteklom periodu rada Medical Parka BiH je sklopljen ugovor sa ZZOIR Federacije Bosne i Hercegovine, te je određeni broj pacijenata iz BiH bio na liječenju ili dodatnoj dijagnostici u nekoj od bolnica. Medical Park zdravstvena grupacija ima veliki broj međunarodnih pacijenata, a sa Balkana u 2016.godini je bilo preko 300. 

 MojDoktor.ba