AUTOR ČLANKA
Acc.prof.dr. Mirsada Hukić
Spec. mikrobiologijeNALAZ - Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje
Tumorski markeri - Koliko su korisni za dijagnozu, liječenje i praćenje terapijskog uspjeha. Kategorije: Stručni kutak, Acc.prof.dr Mirsada Hukić,
Za brzu i efikasnu terapiju zloćudnih tumora od presudne važnosti je rana dijagnostika bolesti. Dok su u začetku, tumori ne...
  više  
Ko su kliconoše i šta je kliconoštvo? Kategorije: Stručni kutak, Saradnici, Acc.prof.dr Mirsada Hukić,
  Prije poroda, buduće majke bi se trebale pregledati na kliconoštvo na stafilokok, kako bi spriječile infekciju novorođenčeta. Uzimanje brisa na...
  više  
Pregled krvi najbrži put do otkrivanja bolesti Kategorije: Stručni kutak, Saradnici, Acc.prof.dr Mirsada Hukić,
  Šta se može saznati laboratorijskim pregledom krvi? Krv je vrlo kompleksna, sa brojnim mehanizmima, koji bilježe sve promjene u organizmi i...
  više