AUTOR ČLANKA
Doc. dr. sc. Prim. Ines Musa Trolić
Stomatolog, spec. ortodoncijePoliklinika MUSA
Ortododontsko - kirurško liječenje skeletnih anomalija lica Kategorije: Stručni kutak, Doc. dr. sc. Prim. Ines Musa Trolić,
 Orofacijalni deformiteti su kompleksan problem koji zahtjeva multidisciplinaran pristup.  Ortognatska kirurgija je područje maksilofacijalne kirurgije koje se bavi sanacijom skeletnih deformiteta...
  više