AUTOR ČLANKA
Doc. dr. sci. Prim. Mirsad Muftić
Spec. fizikalne medicine i rehabilitacijeMHS Ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
Pedobarografija - Najčešća stanja i oboljenja koja indiciraju pedobarografiju Kategorije: Opšte vijesti, Stručni kutak, Doc. dr. sci. Prim. Mirsad Muftić,
Piše:  Doc. dr. sci. Prim. Mirsad Muftić  Pedobarografija kao nova metoda u okviru rehabilitacije ima široko područje kliničkih entiteta. Dinamička analiza...
  više