AUTOR ČLANKA
Dr. Evelina Čehajić
Specijalista pedijatarPedijatrijska ordinacija "Suncokret"
Šta možemo uraditi za imunitet svog dijeta? Kategorije: Stručni kutak, Dr. Evelina Čehajić,
Imunitet obuhvaća sve fiziološke mehanizme kojima organizam reagira na strane molekule radi održanja vlastitog integriteta.   To podrazumijeva borbu protiv infekcije, stranih...
  više