AUTOR ČLANKA
DR. MED. DENT. ASJA MUHIĆ
Doktor stomatologijeSTOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. MUHIĆ"
Digitalni dizajn osmijeha(DIGITAL SMILE DESIGN -DSD) Kategorije: Stručni kutak, Saradnici, DR. MED. DENT. ASJA MUHIĆ,
Digitalni dizajn osmijeha, pruža mogućnost vizualizacije krajnjeg rezultata rekonstrukcije osmijeha, što osigurava bolju komunikaciju između pacijenta i doktora.  Potrebno je, da...
  više