AUTOR ČLANKA
DR. MED. DENT. ASJA MUHIĆ
Doktor stomatologijeSTOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. MUHIĆ"Biografija

Digitalni dizajn osmijeha, pruža mogućnost vizualizacije krajnjeg rezultata rekonstrukcije osmijeha, što osigurava bolju komunikaciju između pacijenta i doktora. 

Potrebno je, da pacijenti znaju da digitalno dizajniranje osmijeha služi za projektovanje onoga što najčešće nazivamo idealni i savršeni osmijeh .

Terapija je multidiciplinarna, te u većini slučajeva može biti vrlo složena.

( parodotološka terapija, hiruški zahvati,ortodontski aparatići…)

Protetska estetska rekonstrukciji može biti u vidu izrade keramičkih ljuskica, krunica ili mostova .

DDO- omogućava pacijentima izradu modela, koji služi za izradu privremenih krunica na osnovu analize i mjerenja softvera. Privemeni zubi ,rade se preko postojećih zuba, kako bi pacijent probao ponuđeno rješenje i vidio da li se to njemu sviđa ,potom dao sugestije ukoliko želi nešto mijenjati.

Ovakvim pristupom omogućavamo našim pacijentima da jasno izraze svoje želje te da zajedno s našim timom pomoću vrhunske tehnologije , naprave savršen prirodan osmijeh koji će rezultirati njihovim dugoročnim zadovoljstvom bez naknadnih komplikovanih i skupih korekcija.

Proces digitalnog dizajna osmijeha je slijedeći :

  • Izrada digitlanih fotografija -fotografije vaših zuba i lica (fotoshoot).
  • Digitalna analiza ,dizajn osmijeha –analiza svi parametara sadašnje estetike lica i osmijeha , u cilju stvaranja novog željenog osmijeha-video prikaz prije i poslije.
  • Mock up -nakon što smo dizajnirali osmijeh, modeluje se vaš novi osmijeh, te se privremenim materijalom prenosi u usta,kako bi pacijent u ustima dobio probni osmijeh, te ako je zadovoljan , sljedi daljni postupak ,a ako ne , dobijamo model na kojem se dorađuju još detalji do željenog osmijeha.
  • Brušenje, otisci ,skeniranje -nakon što smo dizajnirali osmijeh, pacijent je zadovoljan privremenim radom u ustima , kreće se sa potrebnim stomatološkim zahtavima, uzimamo otiske i izrađujemo definitivni rad.
  • Gotov protetski rad – u ovoj završnoj fazi pacijent dobija svoj savršeni osmijeh .