Bol u grudnom košu simptom je brojnih bolesti, kako organa grudnog koša tako i bolesti nekih drugih organskih sistema. 

Uzrok bola u grudima mogu biti bolesti srca, velikih krvnih sudova, bolesti pluća, plućne maramice, bolesti dojke, bolesti organa za varenje, ali i mišićno-koštanog sistema, bolesti krvi, u prvom redu malokrvnosti i neka psihijatrijska stanja.

Najčešći razlog bola u grudima, a vezano za bolest srca, jesu bolesti srčanih arterija koje mogu dovesti do koronarne bolesti. Koronarna bolest je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usljed smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije. Može se manifestovati kao angina pektoris, infarkt srca, poremećaj srčanog ritma i provođenja, srčana slabost ili kao naprasna srčana smrt. Do bolova može doći i usljed prisustva bolesti srčanih zalistaka, srčanog mišića ili srčanih ovojnica.

Niz bolesti disajnog sistema može se manifestovati bolom u grudima. Tako bol može biti pratilac upale dušnika, upale pluća, upale plućne maramice, pneumotoraksa (prisustvo vazduha u plućnoj maramici koji dovodi do kolapsa pluća). Bol se javlja kod tumora bronhija, najčešće zloćudnih, ali i medijastinitisa - upale sredogruđa, prostora u grudnom košu u kojem se nalaze vitalni organi.

Od bolesti organa za varenje kao uzroka bola u grudima najčešće se ljekari susreću s gastroezofagealnom refluksnom bolesti koja nastaje usljed vraćanja želudačnog sadržaja iz želuca u jednjak zbog slabosti mišića na prelazu jednjaka u želudac. Tu su i ulkusna bolest, bolest gušterače ili žučne kese.

Neuromišićno-koštana bol u grudnom košu može biti posljedica bolesti vratnog dijela kičmenog stuba, te posljedičnog pritiska na korijen živca, kostohondritisa, što predstavlja upalu rebarne hrskavice, upale ili istegnuća mišića zida grudnog koša ili preloma rebara.

Nikako se ne smiju zanemariti psihijatrijski uzroci, u prvom redu panični napadi i anksioznost. Potom herpes zoster, bolest koja je uzrokovana varičela zoster virusom i može se javiti i na koži grudnog koša, a manifestuje se osećajem žarenja i bolova jednog dijela kože uz vidljive karakteristične grupisane plikove.

Bol u grudnom košu može biti uzrokovan zapaljenskim bolestima ili tumorskim procesom dojke, a nekada je pratilac malokrvnosti.

Bitno je za svakog ljekara, a prije svega pacijenta, da se prvo isključi ili potvrdi životno ugrožavajuće bolesti kao uzrok bola u grudima, potom i ostalih stanja koja mogu dovesti do bola u grudima, stoga svaki pacijent s bolovima u grudima mora proći potrebnu dijagnostičku obradu.

Počinje se uzimanjem detaljne anamneze s podacima o početku bola, faktorima koji ga pojačavaju ili smiruju, kvalitetu bola, širenju bola, mjestu bola, vremenskim karakteristikama (kada je nastao, koliko traje...), da li je bol udružen s drugim tegobama poput muke, povraćanja, gušenja, gubitka svijesti, povišene tjelesne temperature.

Svi pacijenti se pitaju i za ranija oboljenja, nedavne događaje (hirurški zahvati, endoskopske procedure, imobilizacija), nasljedne bolesti i faktore rizika (bolesti zavisnosti). Kada se dođe do definitivne dijagnoze, počinje se s liječenjem bolesti koja je dovela do bola u grudnom košu.