Na inicijativu ljekara Klinike za onkologiju KUCS i oboljelih od raka debelog crijeva dana 16.02 2018. godine održana je Osnivačka Skupština Udruženja oboljelih od raka debelog crijeva Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi udruženja su:

  • Prevencija raka debelog crijeva kroz zdravstveno edukovanje i prosvjećivanje stanovništva,
  • Borba za adekvatne dijagnostičke procedure i onkološke terapije,
  • Popularizacija zdravih životnih stilova i zalaganje za zdravu životnu sredinu,
  • Psihosocijalna podrška i pomoć u rehabilitaciji oboljelih i liječenih od raka debelog crijeva,
  • Organizovanje aktivnosti na jačanju društvene osjetljivosti i za bolje uslove prevencije i liječenja raka debelog crijeva,
  • Provoditi stalne aktivnosti oko upoznavanja stanovništva sa značajem ranog otkrivanja raka debelog crijeva,
  • Upoznavanje stanovništva sa mogućnostima savremene medicine u liječenju raka debelog crijeva  kao i jačanje sopstvenih potencijala društvene zajednice u borbi protiv ove bolesti.

Galerija

oznake:   udruženje