Prevencija Alzheimerove demencije

Trenutno ne postoji djelotvoran način za spriječavanje Alzheimerove demncije.No određene studije ukazuju da se rizik od razvoja Alzheimerove demencije može smanjiti smanjivanjem rizika od srčane bolesti. Naime veliki broj faktora rizika koji povećavaju rizik od srčane bolesti mogu povećati rizik i od Alzheimerove demencije i vaskularne demencije. Važniji faktori rizika su povišeni krvni pritisak, povišena razina kolesterola, prekomjerna tjelesna težina i dijabetes.Jednako tako važno je da ostanete fizički, mentalno i društveno aktivni kako bi vaš život bio još ugodniji te rizik od Alzheimerove demencije manji.