Što je bolna menstruacija?

Menstruacijski grčevi, također poznati i kao dismenoreja ili bolna menstruacija (mjesečnica), predstavljaju bolne senzacije u donjem dijelu trbuha koje se mogu pojaviti prije i tijekom menstruacije. Bol može varirati od tupe do oštre i jake boli, a obično je najjača 24 sata nakon početka menstruacije. Nakon 2 do 3 dana bol nestaje.Bolne menstruacije dijele se na primarnu i sekundarnu dismenoreju.Primarna dismenoreja (bolna menstruacija) je najčešći tip, a karakterizira ju bol u donjem dijelu trbuha i leđa, koja počinje 1 do 2 dana prije početka menstruacije te traje od 2 do 4 dana.Smatra se kako je bol kod primarne dismenoreje posljedica grčeva maternice, do kojih dolazi kad je krvna opskrba maternične sluznice (endometrija) smanjena. Bol se javlja samo tijekom menstruacijskih ciklusa u kojima je došlo do izbacivanja jajne stanice iz jajnika. Bol se može pogoršavati dok tkivo sluznice maternice biva izbačeno kroz vrat maternice, osobito ako je kanal vrata maternice uzak, što može biti slučaj u nakon liječenja nekih poremećaja vrata maternice (konizacija, krokauterizacija ili termokauterizacija).Drugi čimbenici koji pojačavaju bol uključuju maternicu nagnutu previše prema natrag (retrovertiranu maternicu), umjesto naprijed, premalo tjelesne aktivnosti te stres.Kod primarne dismenoreje ne postoji podležeći zdravstveni poremećaj koji uzrokuje bol.Sekundarna dismenoreja (bolna menstruacija) odlikuje se grčevitom boli koja je posljedica prepoznatljivih medicinskih poremećaja, kao što su endometrioza, miomi, adenomioza ili upalna bolest zdjelice.