Dijagnosticiranje hemeroida

Vanjski hemeroidi vide se inspekcijom anusa i rektuma.Dok su pretrage i postupci za dijagnosticiranje unutarnjih hemoroida sljedeći:Pregled analnog kanala i rektuma - Tijekom digitorektalnog pregleda (DRE) liječnik stavlja gumenu rukavicu i jedan prst premazan lubrikantom uvlači u anus. Na temelju tog pregleda liječnik može utvrditi jesu li potrebne još neke pretrage te koje.

Vizualni pregled analnog kanala i rektuma - Budući da su unutarnji hemoroidi često premekani da bi se osjetili pri digitorektalnom pregledu, liječnik će pregledati i donji dio debelog crijeva pomoću anoskopa, proktoskopa ili sigmoidoskopa.

Liječnik može zatražiti i opsežniji pregled cijelog debelog crijeva pomoću kolonoskopije. Ta pretraga se preporuča u sljedećim slučajevima:Vaši znakovi i simptomi upućuju na drugu bolest probavnog sustava.

Ako imate čimbenike rizika za kolorektalni rak.

Stariji ste od 50 godina i niste već 10 godina napravili kolonoskopiju.