Diferencijalna dijagnoza Parkinsonove bolesti

Simptome slične onima u Parkinsonovoj bolesti ima i veliki broj drugih neurodegenerativnih bolesti uzrokovanih infekcijama, toksinima, drogama i strukturnim oštećenjima mozga, pa ih je ponekad nemoguće razlikovati od Parkinsonove bolesti samo po kliničkoj slici.Opširna anamneza i dijagnostičke pretrage kao što je neuroimaging mogu pomoći u postavljanju razlučne dijagnoze.