Prevalencija ADHD-a

Prevalencija kod djece školske dobi iznosi od 3-5%, iako se u literaturi nalaze podaci i 10% od zavisnosti od upotrebljenih dijagnostičkih instrumentarija. Kod oko 75% djece navedeni oblici ponašanja traju i u adolescentnom periodu od kojih 50% nalazimo i u odrasloj dobi.Odnos dječaka prema djevojčicama je 1:3-1:4. Najnovija istraživanja govore da razlike proizlaze iz kliničke slike. Kod djevojčica se češće javlja poremećaj pažnje te se isti često neprepoznat svrstava u druge dijagnostičke skupine. Prema istraživanjima 70-80% djece nastavlja imati hiperaktivne smetnje i u odrasloj dobi.Prevalencija ADHD-a u starijoj dobi kreće se od 1-7%.