Čimbenici rizika za žučne kamence

Čimbenici rizika za stvaranje žučnih kamenaca su:ženski spol

životna doba - 60 ili više godina

prekomjerna tjelesna težina ili pretilost

trudnoća

konzumiranje masne hrane

konzumiranje hrane s puno kolesterola

konzumiranje hrane siromašne vlaknima

pozitivna obiteljska povijest bolesti žučnih kamenaca

dijabetes

naglo gubljenje na težini

lijekovi za snižavanje kolesterola

lijekovi koji sadrže estrogen, kao što su lijekovi za hormonsku terapiju

Zadnja izmjena: 29.01.2011.